Jsem ze zahraničí

Pro podnikání v České republice je zapotřebí mít oprávnění k pobytu.  Každý, kdo pracuje v ČR jako podnikatel - tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinen platit daně, zdravotní a sociální pojištění.

cizinec

Občan Evropské unie si může zařídit živnostenské oprávnění za stejných podmínek jako občané České republiky. Je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, jako je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Občané států, které nejsou členy Evropské unie. Patří sem všichni, kteří nemají občanství jedné ze zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Žádat může osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (živnostenské oprávnění) nebo statutární orgán (jednatel) či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva (společník). Doba platnosti povolení je 2 roky.  Správní poplatek 2 500,- Kč. Žádost se podává na pracovišti Ministerstva vnitra, oddělení pobytu cizinců. 

 


 

Sociální pojištění 

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se opět odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2020. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2020 zvyšuje na 1 672 080 Kč. Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýšila ze současné částky 2 388 Kč na 2 544 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší se zvýšila ze současné částky 995 Kč na 1 018 Kč.

 Protože od roku 2016 dochází ke zrušení druhého pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, nejsou již zálohy rozděleny dle účasti v tomto pilíři. Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy jsou stejné pro všechny pojištěnce, dělí se pouze dle výdělečné činnosti hlavní a vedlejší.

Zvýšení průměrné mzdy není natolik výrazné, aby došlo k navýšení vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 3 000 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných se v roce 2020 zvýšil na 6 000 Kč. Minimální nemocenské pojištění tedy činí nejméně 126 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2020

Obdobně jako sociální pojištění ovlivní nové údaje o průměrné mzdě i oblast zdravotního pojištění. Zde není stanoven maximální vyměřovací základ, ale je nutné vycházet z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ je 17 417,50 Kč. Minimální vyměřovací záloha na pojistné se zvyšuje na 2 352 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2020.

Minimální mzda, která je současně minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance činí 14 600 Kč. Od výše minimální mzdy se mimo jiné odvozuje i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů to v současnosti činí 1 971 Kč.

Další změny ve zdravotním pojištění

K podstatným změnám ve zdravotním pojištění již došlo od září 2015. Změnil se postup při odhlášení ze zdravotního pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině a změně zdravotní pojišťovny. Tu je sice stále možné změnit jednou za dvanáct měsíců, ovšem ve dvou termínech.

Informace z článku, který vyšel na serveru www.podnikatel.cz 5. 10. 2015, celý článek je k dispozici zde»»