Hlavní strana oPodnikatelé oVeřejné zakázky, granty, projekty EU

Veřejné zakázky, granty, projekty EU

Veřejné zakázky

Povinností města Třebíč jako zadavatele veřejných zakázek je zadávat je v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Město Třebíč postupuje v souladu s tímto zákonem a dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení se všemi soutěžiteli a vyvarování se jakéhokoli projevu diskriminace jednotlivých uchazečů. 

Více info
Projekty EU

Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod. Mimo to také existují fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU, a nejsou tedy ještě jejími členy. (Wikipedie)

Více info
Grantový systém

Cílem je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce apod., které přispívají k rozvoji města a zlepšení kvality života obyvatel města.

 

Více info
Rozpočet města

Rozpočet města Třebíče je významným nástrojem ovlivňujícím dlouhodobý ekonomický potenciál území. Je důležitým nástrojem realizace záměrů lokální politiky, nástrojem prosazování vlastního poslání územní samosprávy a nástrojem vedoucím k prosazování zájmů a preferencí obyvatelstva spádového území.

Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města. 

  • Rozpočet města Třebíč je k dispozici zde»»

Dotace z rozpočtu města Třebíč

Více info