Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Povinností města Třebíč jako zadavatele veřejných zakázek je zadávat je v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Město Třebíč postupuje v souladu s tímto zákonem a dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení se všemi soutěžiteli a vyvarování se jakéhokoli projevu diskriminace jednotlivých uchazečů. 

galerie
Veřejné zakázky

Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod. Mimo to také existují fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU, a nejsou tedy ještě jejími členy. (Wikipedie)

Projekty EU

Cílem je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce apod., které přispívají k rozvoji města a zlepšení kvality života obyvatel města.

 

Grantový systém

Rozpočet města Třebíče je významným nástrojem ovlivňujícím dlouhodobý ekonomický potenciál území. Je důležitým nástrojem realizace záměrů lokální politiky, nástrojem prosazování vlastního poslání územní samosprávy a nástrojem vedoucím k prosazování zájmů a preferencí obyvatelstva spádového území.

Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města. 

  • Rozpočet města Třebíč je k dispozici zde»»

Dotace z rozpočtu města Třebíč

Rozpočet města