Hlavní strana oPodnikatelé oFirmy a instituce na Třebíčsku oOkresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora v Třebíči patří k nejlepším okresním komorám v České republice. Jejími členy je 223 firem a živnostníků. Stejně jako město Třebíč je Komora zakládajícím členem sdružení Energetické Třebíčsko, jehož prioritním cílem je zastupovat region a jadernou veřejnost ve vztahu k udržení provozu a výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. 

Okresní hospodářská komora Třebíč sdružuje firmy a živnostníky působící v regionu, poskytuje jim profesní a servisní zázemí. Seznam členů.

Komora organizuje každoročně veletrh vzdělávání Didacta. V roce 2015 se uskutečnil jubilejní dvacátý ročník. Ve stejné roce uspořádala první ročník veletrhu firem a práce v regionu s názvem FORTEL, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti i firem. Perioda veletrhu je nastavena jednou za dva roky.

Výhody členství

 • právní poradenství formou jednorázové právní konzultace
 • zpracování žádostí o dotace (Fond Vysočiny, CzechInvest a další)
 • účast na seminářích pořádaných OHKT za zvýhodněnou cenu (sleva pro členy 40%)
 • časopis Komora – ZDARMA
 • možnost využít zasedací místnosti pro rychlá jednání v centru města – zasedací místnost ZDARMA, občerstvení a další služby dle ceníku
 • účast na akcích pořádaných OHKT (navazování kontaktů …)
 • newsletter OHKT – možnost inzerce či prezentace ZDARMA
 • zapůjčení ZDARMA – flipchart, dataprojektor, plát­no
 • účast na projektech realizovaných OHKT – zapojení formou účasti (např. i stáže v zahraničí) nebo jako dodavatel služeb
 • zajištění volného času pro obchodní partnery
 • ZDARMA zveřejnění nabídky nebytových prostor a pozemků k nájmu či prodeji prostřednictvím projektu Region Třebíč
 • pojištění právních služeb – 20 % sleva pro členy

Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský list. Podnikatel, který se stane členem komory, platí členský příspěvek ve výši 500,- Kč/rok, je-li fyzickou osobou a 5000,- Kč/rok, je-li právnickou osobou. Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem.

Kontakt: info@ohktrebic.cz,  561 200 427 | 561 200 426

Web Okresní hospodářské komory Třebíč: www.ohktrebic.cz