Hlavní strana oPodnikatelé oFirmy a instituce na Třebíčsku

Firmy a instituce na Třebíčsku

Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora v Třebíči patří k nejlepším okresním komorám v České republice. Jejími členy je 139 firem a živnostníků. Stejně jako město Třebíč je Komora zakládajícím členem sdružení Energetické Třebíčsko, jehož prioritním cílem je zastupovat region a jadernou veřejnost ve vztahu k udržení provozu a výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. 

Více info
CzechInvest

Je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Odkaz na web: www.czechinvest.org

Více info
Partneři a příspěvkové organizace města

Přehled partnerských měst, partnerů a příspěvkových organizací města Třebíče. 

Více info
Podpora řemesel v Třebíči 2019 – 2022

Na základě dlouhodobějších jednání o podpoře technického vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč se zúčastnění partneři dohodli podepsat dne 25.09.2019 memorandum o spolupráci – Memorandum o spolupráci v rámci projektu Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022.

Více info