Hlavní strana oObčané oPracovní příležitosti

Volná místa

Město Třebíč provozuje webový portál www.volnamistatrebic.cz. Ten shromažďuje aktuální dostupné pracovní příležitosti v regionu. 

Nově jsou k dispozici také brigády a stáže pro studenty, ať již krátkodobého či dlouhodobého charakteru. 

Podnětem pro vznik tohoto webu je situace mnoha podnikatelských subjektů v regionu, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a s problémem, kde takovéto zaměstnance úspěšně hledat.

Provozoval tohoto webového portálu, město Třebíč ve spolupráci s OHK Třebíč, chce přispět ke zlepšení současných podmínek a vytvořit jednotné prostředí, kde budou nabídky práce shromážděny.

Kontakt: info@trebiczije.cz