Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení

Krásná příroda, historické centrum, kulturní vyžití. To vše zní hezky, ale kolik vlastně stojí život v Třebíči? Máme dobré zprávy, Třebíč nabízí dostupné bydlení a přívětivé ceny energií. Připravili jsme pro Vás celkový přehled.

VZOROVÝ PŘÍKLAD

Bytová jednotka 1+1(kk)

Průměrná cena měsíčního nájmu (včetně služeb) se pohybuje okolo 8 000 Kč 

Bytová jednotka 3+1(kk)

Průměrná cena měsíčního nájmu (včetně služeb) se pohybuje okolo 12 - 15 000 Kč 

Údaje k 25.06.2020

Cenová mapa»»


Energie

  • Připojení k dodávkám elektřiny a kompletní ceník naleznete např. na stránkách společnosti E.ON zde»» 
  • V Třebíči se vyrábí teplo ekologicky z biomasy spalované s vysokou účinností. Díky tomu se zdejší cena tepla řadí k nejnižším v rámci České republiky. Blížší info a ceník na stránkách společnosti TTS energo zde»»
  • Dodávky plynu pro Vás může zajistit několik firem. Více informací např. na stránkách společnosti RWE zde»»

Nezávislé porovnání cen energií naleznete na tomto webu»»


Vodné, stočné

Od 01.05.2020 je cena vodného 53,85 Kč a cena stočného 42,62 Kč. Celkem 96,47 Kč. (Ceny jsou uvedeny v Kč za m3 včetně DPH). 

  • Kompletní info o cenách vody v Třebíči naleznete na webu Vodárenské akciové společnosti, a.s. zde»»

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se vztahuje na všechny vlastníky pozemků a budov. Podrobný průvodce zde»»


Poplatky 

Komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. 

Sazba poplatku činí 648 Kč na osobu a kalendářní rok a je tvořena:

  • a) z částky 195 Kč na osobu za kalendářní rok a
  • b) z částky 453 Kč na osobu za kalendářní rok - tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Více informací naleznete zde»»

Evidence psů

Každý držitel psa (fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR) je povinen platit poplatek ze psů starších 3 měsíců. Vyhláška vymezuje určitý okruh poplatníků, kteří jsou osvobozeni od poplatku ze psů. 

Více informací naleznete zde»» 


Informace pro občany města na webu města Třebíč»»


Parkování v Třebíči

Informace k parkování v Třebíči naleznete zde»»