Smysluplné pravidelné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí.

V Třebíči působí celá řada neziskových organizací, které nabízejí pestrou škálu volnočasových aktivit.
 
Najdete je v této mapě, kterou pravidelně aktualizuje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.
 

Pokud víte o nějaké organizaci, která v mapě chybí, neváhejte se ozvat na e-mail info@trebiczije.cz