Hlavní strana oObčané oTřebíč žije sportem! oTřebíč počítá cyklisty i pěší

Třebíč počítá cyklisty i pěší

Již více jak rok jsou v Třebíči pro statistické účely na dvou místech instalovány sčítače pěších a cyklistů. Zařízení poskytl městu Kraj Vysočina, který na ně čerpal dotaci. Jeden ze sčítačů je umístěný za zahrádkářskou kolonií, u silnice na Slavice, na stezce směrem na Pekelný kopec. Druhý je na cyklostezce za Polankou podél řeky Jihlavy, směrem k Poušovu. 

Automatické sčítače pomocí senzorů s dosahem 4 metrů rozlišují cyklisty a pěší i jejich směr jízdy nebo chůze. Data jsou do paměti zařízení ukládána v hodinových intervalech a uchovávána po dobu dvou let. Ze sčítačů jsou data stahována prostřednictvím dodávané aplikace, pomocí bluetooth. Provoz sčítačů zajišťuje baterie s životností až 10 let bez nutnosti připojení k elektrické síti.

Sčítače poskytují celou řadu důležitých a zajímavých informací. Kromě rozlišení celkového počtu cyklistů a pěších je také možné zjistit nejfrekventovanější den či hodinu, měsíční či denní průměr a mnoho dalších informací.

Od umístění sčítačů 1.7.2016 do konce července 2020, projelo a prošlo trasou na Poušov celkem 402 765 osob, trasou ve směru na Slavice se pohybovalo celkem 249 428 pěších a cyklistů. Do těchto statistik se také započítávají in-line bruslaři, které sčítače rozlišují jako pěší.

Nejfrekventovanějším měsícem od počátku měření byl na trase ve směru na Poušov duben 2020, na trase směrem na Slavice to byl srpen 2018. Nejvyššího denního maxima pěších a cyklistů bylo dosaženo 17. června 2017 na trase směrem na Poušov a 7. srpna 2017 na trase směrem na Slavice. Nejvytíženějším časovým úsekem na obou trasách byl doposud čas mezi 15 a 16 hodinou.

Sčítače byly instalovány v lokalitách:

Aktuální data za celý Kraj Vysočina

  • 05.10.2017 - Článek Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - zde»»