Hlavní strana oGDPR oZásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je Město Třebíč, IČ 00290629, dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec města pro ochranu osobních údajů: Bc. Radek Vodička

Kontakt na pověřence naleznete na stránkách www.trebic.cz.

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, číslo účtu, které byly poskytnuty pro plnění objednávky.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, které byly poskytnuty v souvislosti s dotazem podaným prostřednictví webových stránek.

 III.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi objednavatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • poskytnutí souhlasu pro zodpovězení dotazů.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,
  • zodpovězení Vašich dotazů.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
  • po dobu uděleného souhlasu, nejdéle však 2 roky.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • odpovídající na Vaše dotazy,
  • zajišťující služby provozování webových stránek.
  • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují expedici a dopravu zboží
 2. Správce nebude předávat osobní údaje mimo země EU. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce nebo e-mail info@trebiczije.cz. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na stránkách www.trebiczije.cz

Doplňující informace

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající (správce) povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

Zásady použití souborů cookies 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Webové stránky využívají k přizpůsobení obsahu webu uživateli soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Nastavení používání souborů cookies lze provézt v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na stránkách podpory jednotlivých prohlížečů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.05.2022.

 

Cookies

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište

Máte dotaz týkající se podnikání, života či cestovního ruchu v Třebíči? Jsme připraveni vám pomoci. Neváhejte a napište nám nebo zavolejte.

MĚSTO TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 104/55
674 01 Třebíč
Česká republika
+420 568 896 257
info@trebiczije.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Kdo jste?: *
Odkud jste?: *
Zde napište Váš dotaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit