Hlavní strana oObčané oDoprava Třebíč

Doprava Třebíč

Obchvat

Virtuální projížďka po celé trase obchvatu. Mýty a fakta. Jediné pravdivé informace.

Více info
Moderní doprava Třebíč

Třebíč – Město Třebíč ve spolupráci s odborníky zpracovává Plán udržitelné městské mobility, který má za cíl zjistit, jaké jsou ve městě možnosti rozvoje moderní dopravy, případné dopravní komplikace, jaké je dopravní chování návštěvníků i občanů, ale také jaké jsou priority v oblasti dopravní infrastruktury právě ze strany občanů, firem, škol a další organizací, které jsou součástí života v Třebíči. Každý bude mít možnost se vyjádřit, například vyplněním dotazníků, který v anonymizované formě zjišťuje způsoby mobility občanů. Dalším nástrojem je pocitová mapa, kde lidé mohou jednoduchým způsobem zaznačit svůj názor na stav infrastruktury v Třebíči. Výzkumníci zjištěná data zpracují a představí vedení města i občanům.

 

Více info