Školy a vzdělávání

Systém vzdělávacích zařízení v Třebíči zajišťuje komplexní vzdělání od mateřské školy po vysokou školu. Ve městě je také firemní mateřská školka s výukou anglického jazyka dle osvědčené metody Wattsenglish, mateřské a základní školy se speciálně zaměřenými třídami, střední školy, jazykové školy zajišťující i výuku češtiny pro cizince. 

Úroveň vzdělání a podíl vzdělaných obyvatel města je jedním z důležitých faktorů působících na kvalitu života ve městě. Struktura vzdělání občanů města Třebíč vykazuje celkově lepší úroveň, než je úroveň celorepubliková.

V Třebíči funguje 11 zařízení pro předškoláky. Poté mají děti na výběr ze 7 základních škol a 1 základní umělecké školy. Další stupeň vzdělávání s pestrou nabídkou oborů zabezpečuje 10 středních škol a učilišť.

Dům dětí a mládeže Příspěvková organizace města provozuje na 70 zájmových kroužků z oblasti turistiky, sportu, přírodovědy, techniky i estetických oborů. Tyto pravidelné činnosti navštěvuje přibližně 800 členů, a to od předškoláků až po dospělé.

Alternátor - Ekotechnické centrum Třebíč klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a také nové, užitečné informace.

STUDENTI

 

STŘEDNÍ ŠKOLY V Třebíči

 

  • Gymnázium Třebíč

Gymnázium založilo město Třebíč v roce 1871 jako jedno z prvních českých gymnázií v zemi. Po osmnácti letech, v roce 1889, postavilo město gymnáziu i školní budovu, ve které dodnes denně probíhá výuka. Za uplynulá léta absolvovalo gymnázium více než sedm tisíc studentů (Nezval, Deml, Zahradníček, Novák, Krajina, Kvíz, … jména našich absolventů, která znají nejenom za hranicemi regionu, ale i za hranicemi země). Gymnázium Třebíč nabízí svým žákům vysokou úroveň všeobecného vzdělání, rozvoj jejich nadání, vědomostí a dovedností, a umožňuje jim tak kvalifikovaný výběr vysoké školy a dobré uplatnění v budoucím životě.

Web školy: www.gtr.cz


  • Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků a na etický a osobnostní růst studentů. Škola umožňuje plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci studentů podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole.

Web školy: www.kgtrebic.cz

 

  • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Škola je jedna z největších středních škol v třebíčském regionu. Studenty připravuje na vysoké úrovni pro oblasti obchodu, gastronomie, cestovního ruchu a na ně navazujících služeb. Ve škole vládne přátelská atmosféra, výuku vedou kvalifikovaní a zkušení odborníci. V co největší míře se snaží aplikovat moderní vyučovací metody. Prioritou je výuka cizích jazyků (3týdenní zahraniční stáže) a využívání informačních technologií ve všech oblastech činnosti.

Web školy: www.oahstrebic.cz

 

  • Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.

Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. V současné době jsou na škole nabízeny tyto obory: veřejnosprávní činnost, truhlář, podnikání, pedagogika pro asistenty ve školství a předškolní a mimoškolní pedagogika.

Web školy: www.ssos-sou.cz

 

  • Střední průmyslová škola Třebíč

Škola s více než 60letou tradicí má v současnosti 1180 žáků v 50 třídách. Nabízí studium v oborech energetika, strojírenství, mechanik elektronických zařízení a mnohé další. Veškeré vzdělávací aktivity jsou provázány s partnerskými firmami v regionu. Studenti absolvují stáže v zahraničí. Škola pracuje s unikátním systémem vzdělávání síťových specialistů Cisco networking academy.

Web školy: www.spst.cz

 

  • Střední škola stavební Třebíč

Střední škola se stavebním zaměřením byla v Třebíči založena před více jak třiceti lety. Za dobu svého působení se škola stala významným centrem stavebního vzdělávání Kraje Vysočina. Vysoká úroveň teoretické výuky, důsledná propojenost s praxí, nejmodernější technologie, účast v odborných soutěžích a vysoká úspěšnost absolventů na vysokých školách technických směrů jsou důkazem vysoké kvality školy.

Střední škola stavební Třebíč poskytuje vzdělání žákům, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání nebo žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách technického směru nebo přímo pro činnosti v oblasti stavebnictví.

Web školy: www.stavtr.cz

 

  • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Web školy: www.szstrebic.cz


Brožura VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ

Na základě reakcí z veletrhu Didacta 2016 a ze zkušeností získaných v několika místních firmách připravil incomingový tým v čele s Pavlem Pacalem brožuru, primárně určenou pro žáky základních škol a jejich rodiče. Brožura Vyber si své povolání přináší přehled o firmách v třebíčském regionu, o jejich zaměření a zejména o nabízených pracovních pozicích na Třebíčsku. Cílem je usnadnit žákům výběr střední školy s ohledem na jejich budoucí zaměstnání. 

Brožura vyšla v roce 2017. Aktualizace brožury proběhla v první polovině roku 2018 a následně v roce 2019 a 2020. V tištěné podobě jsou brožury každoročně v září zdarma distribuovány všem žákům 9. tříd základních škol v ORP Třebíč.

Stáhněte si brožuru Vyber si své povolání - zde»