Přehled pozemků

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Lokalita Za poliklinikou a Vídeňský rybník - odkaz na virtuální prohlídku»» 

AKTUÁLNĚ 

Zájem o bydlení v Třebíči je stále velký, proto město intenzivně už několik let pracuje na přípravách lokalit, které lidem nabízí formou aukcí. 


Nové stavební parcely - lokalita Nový Týn
 
Lokalita Nový Týn se nachází v klidné okrajové části Třebíče směrem k Pocoucovu, v těsné blízkosti přírody. Za pár minut jste v centru města, u lékaře, na nákupech a děti ve škole. K dispozici zde bude 11 pozemků pro stavbu rodinných domů se zahradami. Stavební parcely o velikosti v rozmezí od 700 po 900 m2 nabízí společnost V STAV A.  Noví majitelé stavebních parcel, kteří vzejdou z podzimní aukce naplánované na říjen 2023, se mohou pustit do projektování svého domu a v návaznosti na dobudování inženýrských sítí začít na jaře 2026 stavět svůj nový domov. 
 
Aukce se uskuteční v říjnu
Prodej pěti z jedenácti pozemků se uskuteční formou aukce v říjnu 2023. Dalších šest pozemků bude k dispozici v roce 2025. Výchozí cena je 4 500 Kč za m2 (včetně DPH) s možností vlastní nabídky.  V současné době nejsou stavební parcely pokryté inženýrskými sítěmi. Developer se však ve smlouvě s novými majiteli parcel zaváže k jejich vybudování do konce roku 2025. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení, které mu umožní pozemky zasíťovat. 
  
Více informací na webu www.novytyn.cz

Nový Týn


Obytná lokalita Nehradov III.

Celkem 20 nových pozemků pro samostatně stojící rodinné domy připravuje město Třebíč. Lokalita leží v městské části Nehradov. Tato část se rozkládá na svazích nad řekou Jihlavou. U řeky, pod řešeným územím, se nachází venkovní koupaliště Polanka. Východně oblast navazuje na zámecký park a dále na baziliku sv. Prokopa a zámek Třebíč. Pro lokalitu je zpracovaná územní studie, kde naleznete podrobné informace - Obytná lokalita Nehradov III. 

Pozemky budou pravděpodobně nabízeny k prodeji v roce 2025. 


 

Město chystá pozemky v lokalitě Vídeňský rybník

Město Třebíč má v blízkosti polikliniky Vltavínská další plány. V části zvané Vídeňský rybník chce postavit v severní části bytové domy a rodinné domy v části jižní. Lokalita Vídeňský rybník se pravděpodobně bude nabízet investorům už v roce 2023. Více informací v sekci Rozvojová studie pro lokalitu Vídeňský rybník»» 

Vídeňský rybník 


 Pozemky pro bytové domy na ul. Modřínová

Tři nové pozemky pro výstavbu bytových domů připravilo město Třebíč na ul. Modřínová. Nová zástavba bytových domů bude doplňovat severní okraj ulice Modřínové a Kremláčkovy. Na každém pozemku vzniknou dva bytové domy. Bytové domy mohou mít max. 5 nadzemních podlaží. Střechy budou ploché, řešeny formou vegetační střech - tzv. zelených střech.

Elektronická aukce pozemků se uskutečnila 21. 03. 2022.

pozemky k prodeji


Obytná lokalita Za poliklinikou

Celkem čtyřicet dva nových pozemků pro samostatně stojící rodinné domy připravilo město Třebíč v místě zvaném Za poliklinikou. Navazuje totiž na areál polikliniky, na severu a západě svého okraje sousedí se zahrádkářskou kolonií. Jižní hranice je omezena polohou koridoru obchvatu, od něhož bude lokalita odcloněna izolační zelení. Přístup do této nové čtvrti je po silnici z východní strany, která je prodloužením stávající ulice Na Hvězdě. V lokalitě budou jednopodlažní a dvoupodlažní rodinné domy. Střechy budou ploché, všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni prvního podlaží budou řešeny formou tzv. zelených střech. Výměra pozemků je v rozmezí 687 – 892 m2.

Dokončení zasíťování lokality proběhlo v prosinci 2020.

Elektronické aukce všech pozemků proběhly 19. - 25.5.2021 a 1.11.2021.

vizualizace lokalita Za poliklinikou


Aukce stavebního pozemku na ul. Alšova

V této lokalitě byl  k prodeji nabízen pozemek p.č. 1964/18 v k. ú. Třebíč o velikosti 935 m2 pro stavbu rodinného domu. Aukce proběhla 9.11.2020.  


Na Kopcích - západ 

V pondělí 18.05.2020 proběhla aukce posledních 5 pozemků v lokalitě na Kopcích – západ. Všechny pozemky byly vydraženy. 

Na Kopcích - západ

Vizualizace lokality Na Kopcích - západ. 


Na Kopcích - východ / Brněnská-východ

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v lokalitě Na Kopcích - východ

Na kopcích - východ

Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání, které se konalo 11.05.2017, prodej pozemků vydražitelům v lokalitě Na Kopcích - východ (též "Brněnská - východ"). Usnenení ZM je k dispozici zde»»
Dražba pozemků v této lokalitě proběhla v dubnu 2017. Všech 11 pozemků bylo vydraženo. 


Ulice Alšova

V této lokalitě byla k dispozici 1 stavební parcela o orientační výměře 910 m2. Aukce proběhla 16. února 2016.


Ulice Švabinského

Na ulici Švabinského v lokalitě Horka-Domky byly k dispozici 4 pozemky s jednotlivou výměrou 558 m2, 557 m2, 559 m2 a 559 m2. Aukce proběhla 17.02.2016. Vydražitel jednoho z pozemků odstoupil od rozhodnutí převzít pozemek. Proběhla nová aukce za stejných podmínek. Na svém 2. zasedání dne 17.03.2016 schválilo Zastupitelstvo města Třebíče záměr prodeje ve výběrovém řízení formou aukce s vyvolávací cenou ve výši 940 000 Kč. Aukce za stejných podmínek se konala 01.06.2016. Pozemek byl vydražen a dne 23.06.2016 rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání o prodeji tohoto pozemku. Nový vydražitel pozemku (opět) nesplnil podmínky. Pozemek šel tedy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třebíče znovu do aukce.

Na svém 5. zasedání dne 15.09.2016 schválilo Zastupitelstvo města Třebíče záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 2677 - ostatní plocha o výměře 559 m2, obec a k. ú. Třebíč, ve výběrovém řízení formou aukce, s vyvolávací cenou ve výši 940.000 Kč. Výběrové řízení proběhlo v pondělí 17.10.2016.


Městský úřad Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město / 674 01 Třebíč 1

Kontakt: e-mail: info@trebiczije.cz