Třebíčsko je energetický region, jehož rozvoj ovlivňuje provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Současné čtyři jaderné bloky jsou v provozu od roku 1985. Česko se rozhodlo jít cestou bezemisní výroby elektřiny a do energetického mixu zařadila jádro. Nový jaderný zdroj v Dukovanech by měl začít vyrábět elektřinu ve zkušebním režimu v roce 2036.

Město Třebíč je dlouholetým podporovatelem výstavby nového jaderného zdroje.  V roce 2013 založilo sdružení Energetické Třebíčsko, které se intenzivně zabývá zastupováním regionu, organizací seminářů, konferencí a koordinací jednání se státem, ČEZem a samosprávami.