Hlavní strana oEDU - 5. blok oZákladní informace oNový jaderný zdroj v Dukovanech

Nový jaderný zdroj v Dukovanech

Kdo je investorem nového jaderného zdroje v Dukovanech?

Je to společnost Elektrárna Dukovany II, dceřiná společnost ČEZ.  Vznikla v roce 2015. Jediným akcionářem a vlastníkem je ČEZ.

Kdo bude výstavbu v Dukovanech platit?

Nový zdroj bude financovat Skupina ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti, stát bude mimo jiné garantovat stabilitu legislativního a regulatorního prostředí.

Jaký reaktor bude v Dukovanech?  

Pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany jsou primárně uvažovány tlakovodní technologie jaderného reaktoru. Výkonové omezení lokality Dukovany vychází z výsledků analýzy technických a přírodních limitů. Potřeba bude reaktor s výkonem do 1200 MWe.

Budou v provozu stávající bloky společně s novým pátým blokem?

Při předpokládaném souběžném provozu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany se současně provozovanými bloky Jaderné elektrárny Dukovany lze provozovat pouze blok s výkonem do 1200 MWe tak, aby nebyl přesažen celkový čistý elektrický výkon v lokalitě Dukovany 3250 MWe.

Kdo bude nový reaktor stavět?

ČEZ a stát bude vybírat ze tří nabídek, které do konce listopadu 2022 dodali zahraniční firmy: EDF Group (Francie), Korea Hydro&Nuclear Power (Jižní Korea), Westinghouse Electric Company LLC (USA).

Jak dlouho se bude nový jaderný zdroj v Dukovanech stavět?

Podle plánu začnou práce v roce 2029 a dokončeny budou 2035/2036.

Jaký je výkon současných čtyř bloků v Dukovanech?

Modernizace, využité projektové rezervy a nasazení technických novinek umožnilo zvednout výkon každého ze čtyř dukovanských bloků z původních 440 MW na 510 MW.

Jaké jsou platné státní dokumenty ovlivňující energetiku?

Aktualizovaná státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Počítají s postupným utlumováním výroby v uhelných elektrárnách a s nárůstem výroby z obnovitelných a jaderných zdrojů. To je důvodem rozvoje jaderné elektrárny Dukovany, resp. výstavba pátého a šestého bloku.