Hlavní strana oEDU - 5. blok oČasový harmonogram oČasový harmonogram přípravy nového jaderného bloku v Dukovanech

Časový harmonogram přípravy nového jaderného bloku v Dukovanech

08/2019 – Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

 

07/2020 – Uzavřeno smluvní uspořádání mezi státem a investorem.

 

07/2020 – Zahájení pre-notifikace veřejné podpory NJZ EDU II, zahájení notifikace předpokládáme ve 2. čtvrtletí 2022.

 

03/2021 – Povolení k umístění dle atomového zákona od SÚJB.

 

06/2021 – EDU II požádalo o územní rozhodnutí.

 

06/2021–11/2021 - Fáze bezpečnostního posouzení potenciálních uchazečů.

 

03/2022 – Zahájení tendru na nové Dukovany.

 

2024 – Předpoklad podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem o výstavbě.

 

2024–2029 Předpoklad získání povolení k výstavbě dle (atomového zákona) a stavebního povolení (dle stavebního zákona) a příprava k zahájení stavby.

 

2029 – Zahájení výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech.

 

2036 – Uvedení pátého bloku v Dukovanech do provozu.