Aktuálně z EDU

Jak pokračuje příprava výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech?

 

Nové bloky a životnost stávajících

Podle zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Tomáše Ehlera z Ministerstva průmyslu a obchodu je zřejmé, že výstavba jediného nového bloku nebude pro zajištění dostatečné zdrojové přiměřenosti v České republice stačit. Aktualizace Státní energetické koncepce a navazujících dokumentů nastaví rámec pro výstavbu nových bloků a zajištění dlouhodobého provozu i těch stávajících. Pro tyto plány je však důležitá i podpora na úrovni EU, nejen podmínky veřejné podpory, ale i pokud jde o rámcové podmínky, o jejichž zlepšení vláda aktivně usiluje se svými spojenci v rámci tzv. Jaderné aliance.

Co se aktuálně řeší

Územní rozhodnutí pro výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech má být vydáno do 1. listopadu 2023. Tento rozhodovací proces se přesunul z Městského úřadu Třebíč na samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu. Možný současný provoz jaderné elektrárny s novými jadernými bloky nyní zkoumá ÚJV Řež. Archeologický průzkum v lokalitě Dukovany nyní provádí Archeologický ústav Akademie věd ČR. Úprava trafostanice Slavětice je v rukou ČEPS. Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina projednávají dopravní trasy za účasti dotčených obcí.
V současné době probíhá nábor zaměstnanců do společnosti EDU II, která již čítá 150 členů.

Kdo postaví nové reaktory?

To je otázka, na jejíž odpověď všichni netrpělivě čekají. Investor ČEZ EDU II oslovil tři zahraniční dodavatele – francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP a americký Westinghouse. Společnost ČEZ vyhověla žádosti jednoho z uchazečů a prodloužila termín pro podání finálních nabídek na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Nový termín je nyní 31. října 2023. Prodloužení termínu nijak neohrozí harmonogram projektu. Uchazeči vedle závazné nabídky na jeden blok v Dukovanech předloží také nezávazné nabídky na další tři jaderné bloky.

Jak dále?

Poté ČEZ předá nabídky státu, který vydá oznámení o vyhodnocení nabídek do padesáti pracovních dnů, tj do března 2024. ČEZ pak začne jednání tak, aby EPC smlouva byla připravena k podpisu do konce roku 2024.