Rozpočet města Třebíče je významným nástrojem ovlivňujícím dlouhodobý ekonomický potenciál území. Je důležitým nástrojem realizace záměrů lokální politiky, nástrojem prosazování vlastního poslání územní samosprávy a nástrojem vedoucím k prosazování zájmů a preferencí obyvatelstva spádového území.

Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města. 

  • Rozpočet města Třebíč je k dispozici zde»»

Dotace z rozpočtu města Třebíč