Proč si vybrat Třebíč

Geografická pozice Třebíče v centru Evropy a vysoký lidský potenciál nabízí jedinečnou příležitost k nastartování podnikání. Umístěním svých obchodních aktivit do Třebíče si otevřete dveře nejen do České republiky, ale i do celé Evropy. 

Třebíč disponuje dostatkem pozemků a komerčních prostor, má připravenou průmyslovou zónu a je zde strategické napojení na dálnici D1 (Praha – Brno). Zdejší region má nízké provozní náklady a velmi kvalitní podnikatelské prostředí, což vytváří ve spojení s tím, že je Třebíč energeticky soběstačné město a má nejlevnější ceny energií v České republice, ideální prostředí pro podnikání. Investoři a začínající podnikatelé se mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem na incomingový tým, který ochotně poradí a pomůže.

mesto

Lidský potenciál

Region disponuje kvalifikovanou pracovní sílou. Díky provozu Jaderné elektrárny Dukovany jsou zde sídla významných českých firem, které si udržují know-how a kontakty se zahraničním průmyslem. Vlivem jaderné elektrárny se v Třebíči za posledních třicet let zvýšil počet středoškoláků a vysokoškoláků. Tempo růstu vzdělaných lidí v regionu elektrárny je mírně vyšší, než v případě celé populace České republiky. Město, kraj, školy i podnikatelé vzájemně spolupracují na podpoře technického vzdělávání na školách, a to s cílem připravit uplatnitelné absolventy škol na trh práce. Firmy spolupracují s místními středními školami a společně si „vychovávají“ budoucí zaměstnance. Studenti využívají pracovní stáže ve firmách a často pak zůstávají ve firmách pracovat.

Podporující prostředí

Samospráva je připravená ke spolupráci a podpoře nových podnikatelských záměrů. Servis poskytuje také velmi dobře fungující hospodářská komora, která podle prezidenta celorepublikové komory Vladimíra Dlouhého patří k nejlepším. Každé dva roky se v Třebíči koná veletrh firem a práce v regionu nazvaný FORTEL, který je největší prezentací služeb, výrobků a také pracovních příležitostí a obchodního potenciálu v regionu.

Dalším důvodem proč podnikat v Třebíči například v oblasti služeb je fakt, že Třebíč je vyhledávané centrum turistického ruchu a památkami UNESCO. Každoročně navštíví Třebíč více než 100 000 turistů z celého světa.  Díky dobré občanské vybavenosti, sportovním, kulturním a společenským akcím je Třebíč příjemným místem k životu, které přirozeně láká mladé rodiny s dětmi.

 

  Průměrná mzda v regionu              31 181 Kč *
  Průměrná cena elektřiny   4,61 Kč/kWh **
  Průměrná cena tepla   503 Kč/GJ **
  Průměrná cena vody   108,70 Kč/m3 ***

 

 

 

 

 

* Údaje k 1.4.2020

** Údaje za rok 2021 v celé ČR

*** Údaje pro rok 2022