CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic

Je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Odkaz na web: www.czechinvest.org

Tým incomingu spolupracuje se zástupci regionální kanceláře CzechInvestu. 

Regionální kancelář pro Kraj Vysočina

Kontakty

  • Telefon: +420 296 342 991; +420 296 342 995
  • E-mail: jihlava@czechinvest.org
  • Komenského 1610/31, 586 01 Jihlava
  • Odkaz na web regionální kanceláře zde»»