Hlavní strana oPodnikatelé oProstory k podnikání a k prezentaci oProdej pozemků v průmyslové zóně

Prodej pozemků v průmyslové zóně

Průmyslová zóna Rafaelova I

Nová průmyslová zóna je velmi důležitá pro další rozvoj města Třebíč. Její budování přispěje ke zlepšení situace na trhu práce v regionu a lepší diverzitě nabízených pracovních míst

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Průmyslová zóna I  má dokončené zasíťování a pozemky jsou již prodány. Město Třebíč řeší přípravu další lokality s označením Rafaelova II. 

Průmyslová zóna Rafaelova II se nachází po levé straně při silnici vedoucí z Třebíče do Pocoucova. Pozemky v této oblasti jsou v soukromém vlastnictví, proto bylo nutné je vykoupit. Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo města (12.12.2019) rozhodlo o nabytí těchto pozemků do majetku města a vznikne tak zóna o velikosti cca. 8 hektarů. Jedná se o plochu určenou pro výrobní aktivity v oborech zpracovatelského průmyslu. Plocha výroby je oddělena od navazující plochy pro bydlení izolačním pásmem zeleně.

Rafaelova II

 

Z historie příprav průmyslové zóny Rafaelova I

Město Třebíč dlouhodobě pracovalo na konceptu vybudování nové průmyslové zóny. Pro výstavbu nové průmyslové zóny byly vytipovány jako strategicky nejvýhodnější pozemky na severním okraji města. Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání v roce 2016 schválilo výkup těchto pozemků.

Úspěšnému výsledku však předcházela složitá a zdlouhavá jednání s celkem šesti vlastníky pozemků. V roce 2017 se podařilo vykoupit 8,3 hektarů půdy za pekárnou a teplárnou po pravé straně úseku silnice II/360 směrem na Velké Meziříčí. Celková částka za pozemky pro ucelenou zónu činila zhruba 27 milionů korun. 

Umístění nové průmyslové zóny s pracovním názvem „Průmyslová zóna Rafaelova I“ je velmi atraktivní především z hlediska logistického napojení na dálnici D1 a rozhodně je zajímavé pro budoucí investory. Bude zde povoleno veškeré podnikání kromě těžké výroby. 


V případě dotazů k pozemkům v průmyslové zóně se nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@trebiczije.cz


Průmyslová zóna se nachází na severním okraji zastavěného území města Třebíče, navazuje na plochy stávajících průmyslově a energeticky využívaných areálů.

Základní parametry průmyslové zóny:

- celková plocha zóny je 8,3 ha

- dle územního plánu je lokalita určena pro výrobní aktivity, lehkou průmyslovou výrobu, výrobní služby, kapacitní sklady, velkoprodej průmyslových výrobků a komerční aktivity

- předmětné území musí být využito pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, v technologických centrech)

- umístění zóny je velmi atraktivní pro budoucí investory hlavně z pohledu logistického napojení na dálnici D1 - průmyslová zóna je situována na severním okraji města a je přístupná ze silnice II/360 propojující města Třebíč a Velké Meziříčí (nájezd na dálnici D1 v dosahu do 20 km)

- průmyslová zóna nabízí homogenní podmínky – „Greenfield“

- plocha lokality je situována v terénu - terén je zvlněný, střední hřbetní část spáduje k jihu, východu a k severu do údolí Pocoucovského potoka

- lokalita je dobře dostupná z centra města

Nová průmyslová zóna Rafaelova I

Uvažovaná nová průmyslová zóna