Hlavní strana oPodnikatelé oProstory k podnikání a k prezentaci oProdej pozemků v průmyslové zóně

Prodej pozemků v průmyslové zóně

Průmyslová zóna Rafaelova I

Nová průmyslová zóna je velmi důležitá pro další rozvoj města Třebíč. Její budování přispěje ke zlepšení situace na trhu práce v regionu a lepší diverzitě nabízených pracovních míst

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Průmyslová zóna I je již dokončená a pozemky jsou prodány. Město Třebíč řeší přípravu další lokality s označením Rafaelova II. 

Průmyslová zóna Rafaelova II se nachází po levé straně při silnici vedoucí z Třebíče do Pocoucova. Jedná se o plochu určenou pro výrobní aktivity v oborech zpracovatelského průmyslu. Plocha výroby je oddělena od navazující plochy pro bydlení izolačním pásmem zeleně.

Rafaelova II

Průmyslová zóna se nachází na severním okraji zastavěného území města Třebíče, navazuje na plochy stávajících průmyslově a energeticky využívaných areálů. Pro lokalitu je zpracovaná územní studie Průmyslová zóna Rafealova II.,kde naleznete podrobné podmínky. Lokalita se bude nabízet k prodeji pravděpodobně v roce 2027. 

Základní parametry průmyslové zóny:

- celková plocha zóny je 9 ha

- dle územního plánu je lokalita určena pro výrobní aktivity, lehkou průmyslovou výrobu, výrobní služby, kapacitní sklady, velkoprodej průmyslových výrobků a komerční aktivity

- umístění zóny je velmi atraktivní pro budoucí investory hlavně z pohledu logistického napojení na dálnici D1 - průmyslová zóna je situována na severním okraji města a je přístupná ze silnice II/360 propojující města Třebíč a Velké Meziříčí (nájezd na dálnici D1 v dosahu do 20 km)

- průmyslová zóna nabízí homogenní podmínky – „Greenfield“

- území je svaţité k jihovýchodu a severovýchodu, cca ve třetině délky členěné terénním hřbetem.

- lokalita je dobře dostupná z centra města

 

V případě dotazů k pozemkům v průmyslové zóně se nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@trebiczije.cz