Cílem je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce apod., které přispívají k rozvoji města a zlepšení kvality života obyvatel města.

 

Grantový systém města Třebíče

Grantový systém města Třebíče je finančním nástrojem města Třebíče, který slouží k finanční podpoře realizace projektů, které jsou v souladu s rozvojovými záměry města.

Grantový systém je tvořen jednotlivými grantovými programy. Ty jsou vymezeny stanovenými prioritami, rozvojovými záměry a schválenými koncepcemi města:

Kompletní informace ke grantovému systému naleznete na webovém portálu města Třebíčzde»»