Novinky / Aktuálně

05.12.2016, Jihlava

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky našim partnerům můžete konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Fond Vysočiny, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu ad.

Více informací v přiložené pozvánce