Hlavní strana oAktuality oAktuality oV Třebíči narůstá počet aut, zabírají veřejný prostor. Řešením je podpora veřejné dopravy, ale i jízdy na kole a pěší chůze

V Třebíči narůstá počet aut, zabírají veřejný prostor. Řešením je podpora veřejné dopravy, ale i jízdy na kole a pěší chůze

21.4.2022

Nárůst aut v ulicích Třebíče je viditelný pouhým okem a potvrzují ho také údaje z evidence vozidel. V Třebíči bylo loni, tedy v roce 2021, evidováno přibližně 525 aut na 1 000 obyvatel. To je zhruba o 90 víc než před pěti lety. Nárůst je v Třebíči rychlejší než je republikový průměr. Nejčastější způsob pohybu lidí po Třebíči je autem. Zvyšující se počty aut zabírají během dne veřejný prostor a velmi často parkují nelegálně.

„Pro někoho je jízda autem po městě nutností, nemá jinou možnost. Z velké části ale lidé jezdí auty po městě, protože je to pohodlnější. Tisíce aut v ulicích zatěžují nejen životní prostředí, vypouštějí emise a způsobují hluk, ale také zabírají velikou část veřejného prostoru. To pak vede k problémům s nedostatkem parkovacích míst, " shrnuje starosta Třebíče Pavel Pacal.

Z průzkumu, který proběhl v rámci přípravy Plánu udržitelné městské mobility, dopravní experti zjistili, že auta v hustě osídlených částech Třebíče mnohdy parkují mimo vyhrazená stání a dochází k překračování kapacity parkovišť. Zároveň je nezbytné zmínit veřejné statistiky, kdy vozidla zabírají veřejný prostor v 98 % z celého dne. To znamená, že jsou odstavená a nejezdí se s nimi. V průměru auto jezdí přibližně 30-45 minut z celého dne.

Silnice ve městě jsou přeplněné auty

Většinu dopravy v Třebíči tvoří vnitroměstská doprava, nikoliv doprava tranzitní (městem pouze projíždí). Z dopravních průzkumů je také patrný nárůst dopravy směrem k centru města. Nejvyšší zatížení silniční dopravou je na průtahu silnice I/23, kde projede až 22 tisíc aut denně, tranzitní doprava přitom tvoří pouze přibližně 23 % ze všech aut na dané silnici. „V Třebíči je citelně znatelné nedostatečné propojení západu a jihu města, respektive alternativních tras v těchto směrech. Velká část aut musí projíždět centrem města, kde nastává nepříznivý trychtýřový jev. Problém s nedostačenou kapacitou silnice se tak přelévá i do dalších částí města. V tomto ohledu je nezbytné doplnění infrastruktury primárně pro vnitroměstskou dopravu, ale sekundárně i pro dopravu tranzitní," popisuje hlavní problémy dopravy ve městě dopravní expert z ČVUT Roman Dostál, který se spolupodílel na zpracování analýzy mobility v Třebíči.

Průzkum ukázal, jak se lidé nejčastěji po Třebíči pohybují

Jednou z prvotních etap Plánu udržitelné městské mobility byly průzkumy dopravního chování obyvatel. Pomocí tzv. cestovního deníku tazatelé zjistili, jakým způsobem se Třebíčané nejčastěji po městě přepravují. V případě všech cest bez rozdílu délky či cíle je pěšky (36 %) či osobním vozem (37 %) vykonáno obdobné množství cest. Jízdní kolo využívají minimálně, pouhých 5 % respondentů. Z průzkumů plyne, že primárními faktory jsou pocit nebezpečí, časový nevýhodnost, nepředvídatelné počasí nebo například nedostatečná infrastruktura. Veřejná hromadná doprava má také velmi nízké zastoupení (přibližně 16 %). Zbylých 6 % je rozděleno mezi spolujízdu a motocykl.

Více aut znamená málo místa pro parkování

„V hustě osídlených oblastech, jako je Borovina nebo Nové dvory lidé často nelegálně parkují mimo vyhrazená stání. Velku část parkovací kapacity pak zabírají dlouhodobě odstavená auta (zhruba 30 %), která jsou využívána sporadicky. Tato vozidla snižují kapacitu uživatelům, kteří svá vozidla využívají pravidelně," doplnil Dostál.

Třebíč připravuje řešení pro udržitelnou městskou mobilitu

Terén v Třebíči (z kopce do kopce) není pro aktivní mobilitu, jako je pěší chůze a cyklistika, příliš atraktivní. Z analýzy však vyplývá, že Třebíč má velmi dobré předpoklady pro zvyšování zájmu lidí o využívání veřejné dopravy. K tomu je zapotřebí udělat vhodná opatření a odstranit překážky, které lidé vnímají. Z průzkumu domácností vychází, že lidé nejčastěji poukazují na nedostatečné spoje městské hromadné dopravy a na jejich návaznost a dále na to, že jim cesta hromadnou dopravou nešetří čas. Zde je potřeba zmínit, že toto zacyklení je způsobeno z velké části tím, že silnice jsou přeplněné auty.

Třebíčáci označili místa, kde se cítí bezpečně

Občané Třebíče se v loňském roce zapojili do tvorby pocitové mapy, která se zaměřuje na dopravní situaci ve městě. Celkem 730 obyvatel poskytlo přes sedm tisíc podnětů. Překvapivě se obyvatelé nevěnovali primárně problémům s kapacitou, ale zodpovědně řešili otázky bezpečnosti a dopravní obsluhy. Za nebezpečná místa označili křižovatku u hotelu Atom (ulice Modřínová), křižovatku U Kuchyňky a křižovatku u hlavní Pošty. V mapě pak vyzdvihli místa, kde se cítí dobře a kde byla provedena různá opatření, která přispěla k bezpečnému a plynulejšímu pohybu. Jedná se mimo jiné o dopravní terminál u vlakového nádraží, nový podchod pod ulicí Sucheniova, nebo nové semafory a okružní křižovatky.

Od roku 2020 zpracovává město Třebíč ve spolupráci s dopravními experty Plán udržitelné městské mobility (SUMP).

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište

Máte dotaz týkající se podnikání, života či cestovního ruchu v Třebíči? Jsme připraveni vám pomoci. Neváhejte a napište nám nebo zavolejte.

MĚSTO TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 104/55
674 01 Třebíč
Česká republika
+420 568 896 257
info@trebiczije.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Kdo jste?: *
Odkud jste?: *
Zde napište Váš dotaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit