Novinky / Aktuálně

15.01.2019

Prodej prvních pozemků v lokalitě Na Kopcích – západ se blíží

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 bude mít zastupitelstvo města Třebíče své první zasedání v letošním roce. Na programu jednání bude také schválení prodeje pozemků pro výstavbu řadových domů v lokalitě Na Kopcích – západ. Pokud jej zastupitelstvo města schválí, budou 1. února 2019 vyvěšeny podmínky prodeje na úřední desce města a aukce proběhne v předpokládaném termínu 13. března 2019.

Bude se jednat o aukci prvních sedmi pozemků pro řadové domy s označením R3/14, R3/13, R3/12, R3/11, R3/10, R3/9 a R3/8 – viz na pravé straně obrázek č. 1 níže.

Vyvolávací cena za plošný metr je 1 620 korun.

„Na základě počtu schůzek k náhledu do projektové dokumentace a reakcí občanů je o výstavbu zájem. Předpokládáme, že další prodej se uskuteční také v tomto roce a všichni zájemci tak získají stavební místo podle svých představ”, říká starosta města Třebíče Pavel Pacal.

Pro účast v aukci bude nutné složit finanční jistotu. Výše jistoty a přesné podmínky pro její složení budou společně se všemi ostatními informacemi zveřejněny na úřední desce města. Celý proces bude probíhat podobně jako u předešlých aukcí, s tím rozdílem, že vydražitel po uhrazení kupní ceny a uzavření kupní smlouvy obdrží také územní rozhodnutí, stavební povolení a projektovou dokumentaci.

Lokalita je zasíťovaná a veřejně přístupná. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na Odboru správy majetku a investic města. Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Zerzánková, telefon: 568 896 125, e-mail: pavlina.zerzankova@trebic.cz.

Více informací na webu www.trebiczije.cz.

 Incomingový tým ve spolupráci s Odborem správy majetku a investic města