Novinky / Aktuálně

01.05.2019

Prodej dalších pozemků v lokalitě Na Kopcích – západ proběhne v květnu

Po první úspěšné aukci pozemků v lokalitě Na Kopcích – západ pokračuje město Třebíč v dalším prodeji. Tentokrát přijdou na řadu velmi poptávané pozemky pro „dvojdomky“. Jejich dražba se uskuteční v pondělí 20. května 2019. Druhým aukčním dnem bude středa 22. května 2019, kdy se bude prodávat dalších osm pozemků pro řadové domy.

„Zastupitelstvo města Třebíče schválilo na svém zasedání ve čtvrtek 11. dubna 2019 prodej pozemků, které se vydražily v březnové aukci, a zároveň také záměr prodeje dalších pozemků,“ říká starosta města Třebíče Pavel Pacal a dodává: „Jedná se celkem o dvanáct pozemků. Z tohoto důvodu budou aukce probíhat ve dvou dnech.“ Kompletní podmínky prodeje, včetně textu kupní smlouvy, jsou zveřejněny na úřední desce města Třebíče. Naleznete je také na webu Třebíč žije! v sekci Rezidenti.

Prodej pozemků pro „dvojdomky“

Aukce pro nabízené pozemky R2/18 – R2/15 se bude konat v pondělí 20. května 2019 v 15:00 v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na Karlově nám. 104/55 v Třebíči.

Osm pozemků pro řadové domy

Ve středu 22. května 2019 od 15:00 rovněž v zasedací místnosti č. 211 proběhne aukce pozemků s označením R3/1 – R3/7 a R3/14. Této aukce se mohou zúčastnit i osoby, které složily finanční jistotu a neúspěšně se zúčastnily aukce v lokalitě „Na Kopcích, sektor R2/15 – 18“ dne 20. května 2019.

Pro obě aukce platí, že zájemce, který vydraží nabízený pozemek, se již nemůže zúčastnit dražby dalších pozemků. V případě manželů tato podmínka platí obdobně.

Projektovou dokumentaci stavby rodinného řadového domu obdrží každý nabyvatel za úhradu částky 27.225 Kč vč. DPH. Dále obdrží stavební povolení a územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí včetně všech změn, stavební povolení a projektová dokumentace pro stavební povolení je závazná, pouze vnitřní dispozici domu lze měnit. Zkolaudovat formou kolaudačního souhlasu nebo závěrečné kontrolní prohlídky je nutné nejpozději do 31.03.2022.

„Město chce uspokojit co největší počet zájemců. S ohledem na průběh květnových aukcí bude prodej zbývajících pozemků pokračovat tak, aby na podzim letošního roku mělo všech 32 parcel své nové majitele,“ uzavírá Pavel Pacal. 

Bližší informace poskytne pracovnice Městského úřadu Třebíč, odboru správy majetku a investic města, Bc. Pavlína Zerzánková, telefon: 568 896 125.

 

Tým incomingu ve spolupráci s odborem správy majetku a investic města