Novinky / Aktuálně

23.09.2016, Třebíč

Konference incomingu představila dva roky intenzivní práce

TřebíčVe čtvrtek 22. září se uskutečnila v třebíčské Pasáži konference na téma Incoming města Třebíč aneb Možnosti rozvoje podnikání a zaměstnanosti. Na incomingu, jehož cílem je připravit prostředí pro investory, rozšířit nabídku pracovních míst, koordinovat nabídku a poptávku a také vytvořit podmínky pro mladé lidi, aby v Třebíči zůstávali nebo se do ní vraceli, město pracuje systematicky  dva roky. Na konferenci byly jednotlivé aktivity představeny, především nová průmyslová zóna, nové parcely pro individuální bydlení a také možnosti spolupráce firem a škol. Konference se zúčastnilo více než 120 zástupců významných zaměstnavatelů a zástupců středních škol z třebíčského regionu.

„Podařilo se vám to dobře uchopit, opravdu smekám nad tím velkým kusem práce, co se vám tady v Třebíči podařilo. Jste příkladem pro ostatní města, jak se má incoming systematicky dělat,“ ocenil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Ten na konferenci hovořil o tom, jak na Bystřicku po oznámení vlády, že budou končit uranové doly, museli řešit vybudování průmyslové zóny a také hledání investora.

Ředitel regionální pobočky Czech Investu Adam Joura a Lucie Žáčková z Agentury pro podnikání a inovace představili konkrétní podporu pro firmy z Třebíčska a také nové formy podpory pro začínající podnikatele. O spolupráci mezi firmami a školou hovořil ředitel Střední průmyslové školy Třebíč Zdeněk Borůvka a Petra Hrbáčková. „Bez spolupráce firem a střední školy není odborné školství schopno udržet kvalitu absolventa, reagovat na změny na trhu práce a udržet odbornost výuky. Firmy stále více hledají šikovné studenty, které po střední škole chtějí rovnou zaměstnat.“ Perspektivou pro mladé lidi je také výstavba 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. O aktuálním vývoji hovořil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš: „Pořádáme kulaté stoly pro firmy, kde se mohou bavit s potenciálními dodavateli. Jako první se uskutečnilo setkání s Rosatomem, další budou následovat. Výstavba bude znamenat zásah do dopravní infrastruktury a také přísun financí do regionu. Město Třebíč je aktivní v přípravě projektů,“ shrnul Jonáš.

Incomingové aktivity jsou zaměřeny na tři cílové skupiny – na podnikatele, rezidenty, tedy občany, kteří v Třebíči bydlí nebo chtějí bydlet, a na turisty. Průnikem těchto oblastí je právě incoming. „Pokud chceme, aby z Třebíče lidé neodcházeli, musíme udělat maximum pro vytvoření prostředí pro pracovní příležitosti. Lidé také potřebují kvalitně bydlet, mít možnost si postavit rodinný dům či najít byt. Když založí rodinu, potřebují, aby jejich děti měly kvalitní školní vzdělávání. Práce incomingu spočívá právě v podpoře těchto skupin obyvatel,“ vysvětlil místostarosta Pavel Pacal, který má incoming na starosti. V závěru shrnul vizi a hlavní oblasti, na které se bude město soustředit. „Město Třebíč je krásné, bezpečné a moderní město, které je otevřené obyvatelům i investorům. Připravujeme se na výstavbu 5. bloku, dále na výstavbu obchvatu města, na rozvoj nové průmyslové zóny a na prodej stavebních parcel pro rodinné domy.“ 

Tisková zpráva Města Třebíč, odkaz»»