Hlavní strana oAktuality oAktuality oFotografická soutěž 2024

Fotografická soutěž 2024

Město Třebíč vyhlašuje jako každoročně fotografickou soutěž. Téma soutěže je stanoveno „Třebíč všední i nevšední“. Fotografie by měly obsahovat záběry ze života na ulicích, bydlení, odpočinek, děti, historická i moderní architektura, interiéry i exteriéry, městská zákoutí, zahrady, parky, události a akce konané na území města, které stojí za zaznamenání a uchování pro historii  apod.

TERMÍN TRVÁNÍ SOUTĚŽE

16. 1. 2024 – 16. 6. 2024

 

Každé čtvrtletí mohou účastníci posílat své snímky do fotografické soutěže, maximálně však 5 každé soutěžní období. Soutěžní příspěvky posílejte nejpozději do konce daného období.

 

soutěžní období: 16. 1. 2024 – 31. 3. 2024

soutěžní období: 1. 4. 2024 – 16. 6. 2024

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

  1. Soutěžní příspěvky posílejte elektronicky (minimální velikost 2138 x 2870 pixelů, rozlišení 300 DPI a max. velikost jedné fotografie 10 MB ve formátu JPG, GIF, PNG) na adresu: dagmar.pacalova@trebic.cz s předmětem zprávy „Fotosoutěž Třebíč“. Fotografie je třeba zaslat přes datové uložiště.
  2. Zaslané fotografie budou označeny názvem, případně popisem co zachycují.
  3. Do e-mailu je také třeba uvést kontakt na autor (e-mail, telefon).
  4. Oceněné soutěžní fotografie zůstávají ve vlastnictví vyhlašovatele soutěže, který si vyhrazuje právo použít tyto fotografie k dalším, např. publikačním účelům s respektováním autorských práv.
  5. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

 

Každé soutěžní období vybere hodnotící komise 10 nejzdařilejších snímků, které budou po skončení soutěže vystaveny (termín vernisáže – středa 17. 7. 2024, výstava 18. 7. - 25. 8. 2024). Chybět nebude ani vernisáž spojená se slavnostním předáním cen vítězům.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící prohlašuje, že soutěžní fotografie byla pořízena a zaslána do soutěže v souladu s předpisy na úseku ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li součástí fotografie osobní údaje, je soutěžící povinen disponovat patřičným právním titulem k jejich zpracování a jejich užití v rámci a za podmínek této soutěže. Soutěžící dále prohlašuje, že použití zaslané fotografie do soutěže se nedotýká práv třetích osob.

Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Přihlášením do soutěže dává účastník souhlas se zveřejněním fotografií (FB města, web města: www.trebic.cz, Třebíčský zpravodaj, prostory MěÚ Třebíč, výstavní síň) a zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon). Uvedené údaje budou správcem (Město Třebíč) použity výhradně pro tento účel a pouze po dobu trvání soutěže. Souhlas lze kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo.

 

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište

Máte dotaz týkající se podnikání, života či cestovního ruchu v Třebíči? Jsme připraveni vám pomoci. Neváhejte a napište nám nebo zavolejte.

MĚSTO TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 104/55
674 01 Třebíč
Česká republika
+420 568 896 257
info@trebiczije.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Kdo jste?: *
Odkud jste?: *
Zde napište Váš dotaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit