Novinky / Aktuálně

19.09.2017, Třebíč

Čínská CGN představila svoji vizi dostavby 5. bloku JE Dukovany

Čínská CGN představila firmám a starostům svůj projekt a představu spolupráce.

Technologie výstavby, ekonomické aspekty projektu a především důležitost pro budoucí rozvoj regionu. To byly hlavní body kulatého stolu na téma dostavby pátého bloku JE Dukovany, který dnes v Třebíči uspořádalo sdružení Energetické Třebíčsko. Setkání se kromě prezidenta čínské společnosti China General Nuclear (CGN) zúčastnili také zástupci kraje a průmyslu.

Série kulatých stolů, které organizujeEnergetické Třebíčsko, se postupně zúčastní všichni zahraniční zájemci o dostavbu 5. bloku JE Dukovany. Dnes se k jednomu stolu se zástupci regionální správy a podnikateli posadila také čínská energetické společnost CGN.

„Hlavním účelem kulatých stolů je seznámení se s potenciálními uchazeči o dostavbu a představení jejich vizí o dokončení projektu s důrazem na problematiku zapojení lokálních firem a hlavně s důrazem na důležitost JE Dukovany pro zdravé ekonomické fungování regionu,“ uvedlVítězslav Jonáš předseda Energetického Třebíčska.

Důležitost a atraktivitu projektu dokazuje i fakt, že návrh čínské společnosti přijel prezentovat sám prezident Mr. Zhang Shanming. Společně s hlavním inženýrem GDA Wang Yuhongem a náměstkem generálního ředitele mezinárodního rozvoje Li Minem se zaměřili především na technologickou stránku výstavby a na otázku dostatečného ekonomického zajištění projektu. Za stejně důležitou však považují také otázku budoucího rozvoje regionu. Z tohoto důvodu představili zástupci CGN také návrh na zapojení lokálních firem, ve kterém nastínili například personálního zajištění výstavby.

„Jsem nesmírně rád, že jsem se mohl kulatého stolu osobně zúčastnit. Projekt dostavby 5. bloku JE Dukovany považujeme za atraktivní z mnoha aspektů. Nejdůležitější je pro nás samozřejmě technologická stránka věci, ale jelikož víme, jak je tento projekt pro region zásadní, soustředíme se také na to, aby výstavba proběhla v naprostém souladu s místním hospodářským rozvojem a pokud možno pozitivně ovlivnila další fungování lokální ekonomiky. Pevně věřím, že naše návrhy, které jsou podložené třicetiletými zkušenostmi v oblasti jaderné energetiky, zaujaly a v České republice nalezneme dalšího kvalitního partnera,“ okomentoval setkání prezident CGN Mr. Zhang Shanming. CGN provozuje několik jaderných bloků a aktivně se věnuje projektům dostavby jaderných elektráren v USA, Africe i Evropě.

Energetické Třebíčsko zastupuje zájmy obcí i firem z regionu směřující k udržení provozu jaderné elektrárny. Současné čtyři dukovanské bloky jsou schopny produkovat elektřinu pouze po dobu padesáti let. Proto se sdružení zasazuje o to, aby byl nový blok dokončen kolem roku 2035, kdy by měl ČEZ začít vysloužilé bloky odstavovat. Uzavření elektrárny bez náhrady by podle regionálních politiků a expertů mohlo tuto oblast ekonomicky velmi poškodit.

O společnosti China General Nuclear (CGN)

China General Nuclear je největším provozovatelem v oblasti jaderné energetiky na světě a je také největším operátorem v jaderné energetice v Číně. CGN se skládá z více než 40 dceřiných společností. Hlavní oblasti aktivit CGN jsou jaderná energetika, jaderné palivo, nové energetické zdroje a finanční služby.

Zdroj: Odkaz na článek na stránkách Energetického Třebíčska zde»»

galerie