Novinky / Aktuálně

01.11.2019

Aukce pozemků Na Kopcích – západ již v pondělí 18. listopadu

Město Třebíč nabízí k prodeji zbývajících 11 pozemků pro řadové rodinné domy v klidné lokalitě Na Kopcích – západ na severovýchodním okraji města. Aukce se koná v pondělí 18. listopadu od 15:00 v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na Karlově nám. 104/55 v Třebíči. K účasti je nutné složit nejpozději do 15. listopadu finanční jistotu ve výši 80 000 Kč na účet města.

Aukce se uskuteční za účasti minimálně dvou zájemců. Dražit nemohou ti, kteří v této lokalitě už pozemek získali. V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže se také dále zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků. Tato podmínka se týká i manželů. „V poslední aukci se většina pozemků prodala vesměs za vyvolávací cenu“, dodává starosta města Třebíče Pavel Pacal.

Projektovou dokumentaci stavby rodinného řadového domu pro stavební povolení obdrží každý nabyvatel nabízených pozemků za úhradu částky 27 225 Kč vč. DPH. Dále získá stavební povolení a územní rozhodnutí včetně všech změn a taktéž sdělení k připojení k distribuční soustavě nízkého napětí.

Projekt pro stavební povolení pro stavbu řadového rodinného domu obsahuje i jeho založení na vrtaných pilotách. Město má k dispozici nabídku specializované firmy, kde se cena za provedení velkoprůměrové piloty D600 pohybuje okolo 3.200 Kč/bm. Lze tedy předpokládat, že v průměru by se náklad na pořízení pilot pro stavbu řadového rodinného domu mohl pohybovat okolo 250 000 Kč.

Kolaudaci stavby je nutné provést nejpozději do 30. září 2022. Kompletní podmínky prodeje, včetně textu kupní smlouvy, jsou zveřejněny na úřední desce města Třebíče. Naleznete je také na webu www.trebiczije.cz v sekci Rezidenti > Pozemky pro individuální výstavbu.

Tým incomingu ve spolupráci s odborem správy majetku a investic města