Novinky / Aktuálně

12.5.2021

Archeologický výzkum na Karlově náměstí odhalil pravděpodobně historický pranýř

Souběžně s revitalizací náměstí pokračují práce na archeologickém výzkumu. Podle Aleše Hocha z archeologického oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě je západní část prozatím výrazně bohatší na nálezy než protilehlá strana, zejména úsek směrem k sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

„Mezi všemi zaujmou předměty sloužící ke hrám na volném prostranství (kuželková koule, kamenné či keramické disky, dřevěná káča aj.), dále mince, šperky, koňské podkovy, předměty denní potřeby (nože, dřevěné misky a lžíce), předměty spojené s obchodem (olověná plomba, kostěný stylus) či ojediněle zbraně (dýka). Záhadným objevem se v těchto místech bezesporu stala masivní kamenná konstrukce tvořená základovým věncem, přes který byly položeny dva obrovské kamenné „placáky“. Tuto stavbu se dosud nepodařilo jednoznačně interpretovat, zdá se však, že měla v prostoru náměstí zvláštní význam. Může se jednat např. o dobový pranýř (situaci lze klást do 14. století),“ uvedl Aleš Hoch.

 

Víte, k čemu pranýř sloužil? Podle Wikipedie je Pranýř  označení pro trestní nástroj v podobě sloupu, klády, klece, kozy, vyvýšeného lešení či jiného pevného uchycení, k němuž byl trestaný člověk připoután a prezentován široké veřejnosti. Účelem pranýřování bylo zostudit dotyčnou osobu i její chování před obyvatelstvem a současně širší veřejnost před nevhodným jednáním důrazně varovat. Kromě ztráty společenské prestiže trestaný i fyzicky trpěl – v závislosti na počasí, délce trestu a formě pranýřování. Pranýř byl místo hanby, ponížení a utrpení.

Zdroj: informace z webu města Třebíč, zde

Dřevěná hračka -  káča (14. století) Dýka ukrytá v kamenné destrukci )14. až poč.15. století) Kamenná konstrukce prozatím neurčitelné funkce (možný pranýř) Keramický kadlub (12. století) středověké poklady z kamenného dlážění náměstí (lžíce, plomba, korálek, mince, hrací žeton, kostěné
galerie