Hlavní strana oObčané oRevitalizace Karlova náměstí oRevitalizace Karlova náměstí

Revitalizace Karlova náměstí

aktualizace: 8. 4 .2022

Termíny, postup prací, mapky, vizualizace, parkování, zásobování, upozornění a další.

Dlouho očekávaná revitalizace Karlova náměstí začíná. Centrum města čekají v následujících dvou letech velké změny. Kromě veškerých sítí, uložených pod povrchem náměstí, se lidé mohou těšit na sjednocení ploch náměstí, zklidnění dopravy v centru města, nové zastávky městské autobusové dopravy, úpravu zeleně, podzemní kontejnery na tříděný odpad, včetně velké nádrže na dešťovou vodu, nový mobiliář, dva vodní prvky, důstojné stánky pro trhy, drobné výtvarné prvky v dlažbě a další. Náměstí v novém si budeme moci vychutnat v září roku 2022.

Jak budou práce postupovat?

Předpokládaný postup prací počítá s tím, že v prvním roce, tedy v závěru roku 2020 a v roce 2021, se zhotoví horní část náměstí, poté se stavební firma přesune na spodní část náměstí. Dokončení prací - září 2022.

AKTUÁLNĚ:

8.4.2022

Od středy 13. dubna od 12 hodin do pátku 15. dubna (svátek) do 7 hodin bude z důvodu pokládky asfaltu od Jihlavské brány po objekt bývalé restaurace Zlatý lev průjezd po komunikaci od Jihlavské brány a přes HOTEL GRAND zcela uzavřen. Totéž platí pro vjezd do dvora za obchodní dům Máj.

Probíhající stavební práce na spodní straně Karlova náměstí v rámci revitalizace vyžadují uzavírku komunikace na spodní straně náměstí (v termínu od 6.1.2022 nejpozději do 30.9.2022). Z tohoto důvodu nebudou moci vlastníci nemovitostí zajet vozidlem do svých nemovitostí na spodní straně Karlova náměstí. V případě potřeby mohou vlastníci požádat o vydání povolenky k parkování (na RZ) na náhradní ploše v ulici Otmarova (povolení vyřídíte na Odboru dopravy).

Zásobování obchodů a provozoven na spodní straně náměstí bude možné z vyhrazených míst, která jsou označena na přiložené situaci. Příjezd vozidel zásobování, která budou řádně označena štítkem za čelním sklem automobilu (název provozovny, kontakt na majitele provozovny), bude přes ulici Hasskova, a výjezd vozidel přes ulici Přerovského a ulici Soukopova (mapka níže). Upozorňujeme, že těmto vozidlům bude umožněno vjet na vyznačená místa Karlova náměstí pouze pro účely vyložení a naložení nákladu, a to pouze po dobu nezbytně nutnou! Je to z toho důvodu, aby stavbu zbytečně nebrzdila zaparkovaná vozidla a mohla pokračovat dle nastaveného harmonogramu. Jestliže nebudou vozidla zásobování řádně označena výše uvedeným štítkem, nebo budou svým zbytečným parkováním blokovat místo pro jiná vozidla zásobování, musí to následně řešit Městská policie.

V případě potřeby vjezdu zásobování na náměstí nebo řešení individuálních situací se obraťte na stavbyvedoucího Radima Sochora, tel. 606 199 827.

  • UPOZORNĚNÍ – horní strana Karlova nám. a ulice Hasskova

Upozorňujeme občany bydlící na „horní straně" Karlova náměstí a na ulici Hasskova, že od 04.02.2022 bude opět možný běžný svoz odpadových nádob na směsný komunální odpad.

  • UPOZORNĚNÍ – spodní strana Karlova nám.

Upozorňujeme občany bydlící na „spodní straně" Karlova náměstí (viz obrázek – červená linie), že od 29.01.2022 nebude možný z důvodu probíhající rekonstrukce průjezd svozové techniky firmy ESKO-T, s.r.o. Dne 28.01.2022 proběhne poslední běžný svoz odpadových nádob na směsný komunální odpad. Od tohoto data neumisťujte odpadové nádoby na směsný komunální odpad před dům a využívejte náhradní kontejnery. Tyto kontejnery jsou pro tento účel přechodně umístěny v prostoru před domem Karlovo nám. 57/46 a v prostoru vedle bývalého WC (viz obrázek – žluté body). 

Od 1. dubna 2021 je centrální parkoviště uzavřeno. Parkování je umožněno na parkovišti u bývalé Delvity, kde je umístěn parkovací automat. Držitelé parkovacích karet na Karlovo náměstí mohou parkovat na tuto kartu u bývalé Delvity, nebo na parkovacích plochách v ulicích Soukopova a Otmarova. 

Městská autobusová doprava

Po celou dobu prací nebudou autobusy MAD zajíždět na náměstí.

Obchody a provozovny

Po celou dobu revitalizace náměstí budou všechny provozovny, obchody, restaurace i služby přístupné veřejnosti (samozřejmě s výjimkou opatření - uzavření provozoven a obchodů v době nouzového stavu).

Na mapovém serveru města se můžete podívat na všechny provozovny, které na náměstí jsou. S provozovateli jsme v kontaktu a v případě nějakých změn budou vždy informace v tomto odkazu aktualizovány:

ODKAZ - PROVOZOVNY NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Náhradní parkování pro majitele parkovacích karet

náhradní parkování

Archeologické nálezy Karlovo náměstí, září 2020 

Archeologické nálezy Karlovo náměstí, říjen 2020

Archeologické nálezy Karlovo náměstí, leden 2021

Archeologické nálezy Karlovo náměstí, květen 2021

 

Mapy s termíny uzavírek ke stažení pod článkem.

Zdroj: Aktuality na webu města Třebíče, zde