Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Jsem ze zahraničí

Jsem ze zahraničí

Pro podnikání v České republice je zapotřebí mít oprávnění k pobytu.  Každý, kdo pracuje v ČR jako podnikatel - tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinen platit daně, zdravotní a sociální pojištění.

cizinec

Občan Evropské unie si může zařídit živnostenské oprávnění za stejných podmínek jako občané České republiky. Je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, jako je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Občané států, které nejsou členy Evropské unie. Patří sem všichni, kteří nemají občanství jedné ze zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Žádat může osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (živnostenské oprávnění) nebo statutární orgán (jednatel) či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva (společník). Doba platnosti povolení je 2 roky.  Správní poplatek 2 500,- Kč. Žádost se podává na pracovišti Ministerstva vnitra, oddělení pobytu cizinců. 

 


 

Sociální pojištění 

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se opět odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2019. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2019 zvyšuje na 1 569 552 Kč. Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 199 Kč ze současné částky 2 189 Kč na 2 388 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste o xx Kč. Záloha se zvedne na 955 Kč.

Protože od roku 2016 dochází ke zrušení druhého pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, nejsou již zálohy rozděleny dle účasti v tomto pilíři. Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy jsou stejné pro všechny pojištěnce, dělí se pouze dle výdělečné činnosti hlavní a vedlejší.

Zvýšení průměrné mzdy není natolik výrazné, aby došlo k navýšení vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Stejně tak se nezmění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zůstává na částce pět tisíc korun. Minimální nemocenské pojištění nadále činí 115 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2016

Obdobně jako sociální pojištění ovlivní nové údaje o průměrné mzdě i oblast zdravotního pojištění. Zde není stanoven maximální vyměřovací základ, ale je nutné vycházet z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací záloha se zvyšuje o 26 Kč z 1797 Kč na 1823 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2016.

Současně k 1. lednu 2016 nabude účinnosti nařízení vlády č. 233/2015 Sb., které mění nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Minimální mzda, která je současně minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance, nově činí 9900 Kč. Od výše minimální mzdy se mimo jiné odvozuje i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Zvyšuje se ze současných 1242 Kč na 1337 Kč.

Další změny ve zdravotním pojištění

K podstatným změnám ve zdravotním pojištění již došlo od září 2015. Změnil se postup při odhlášení ze zdravotního pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině a změně zdravotní pojišťovny. Tu je sice stále možné změnit jednou za dvanáct měsíců, ovšem ve dvou termínech.

Informace z článku, který vyšel na serveru www.podnikatel.cz 5. 10. 2015, celý článek je k dispozici zde»»