Hlavní strana oPodnikatelé oPráce na dálku

Koordinační centrum práce na dálku Třebíč

Město Třebíč realizovalo v období od 1. 8. 2012 do 1. 6. 2015 projekt „Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči”. Tento projekt byl financován z  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Projekt byl zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin zaváděním a šířením způsobu práce na dálku primárně v Kraji Vysočina. Cílovými skupinami v rámci tohoto projektu byli na straně jedné zaměstnavatelé, na straně druhé osoby sociálně znevýhodněné na trhu práce.

Partnerem projektu byl Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Jihlavě, a všechna její kontaktní pracoviště. Zahraničním partnerem byla britská nezisková organizace The Telework Association s dvacetiletou praxí v oblasti zavádění práce na dálku.

Hlavní cíle projektu byly: získání zkušeností od zahraničního partnera, jejich následné přenesení a využití na českém trhu práce a vybudování koordinačního centra poskytujícího efektivní a dostupné nástroje pro práci na dálku.  

Cílů projektu bylo dosaženo vybudováním koordinačního centra práce na dálku, vytvořením metodiky implementace práce na dálku, softwaru a webového portálu pro podporu práce na dálku, vzděláváním cílových skupin, dále prezentací dobré praxe a propagací projektu a jeho výstupů.

Výstupy projektu

I po skončení projektu jsou volně k dispozici některé výstupy projektu - užitečných nástrojů pro práci na dálku:

Pro informace o práci na dálku využijte e-mailový kontakt info@trebiczije.cz 


Program konference Práce na dálku - nové možnosti

Petr Skondrojanis - Proč ignorujeme budoucnost trhu práce?

Shirley Borrett - Teleworking for Everyone?

Peter Thomson - Teleworking in the UK - overcoming the objections

Petr Gogolín - Spánkem k vyšší produktivitě

David Surý - Přínosy práce na dálku na základě analýzy postojů zaměstnanců a zaměstnavatelů

Petr Ludwig - Jak vyhrát boj s prokrastinací

Panelová diskuse I - Umožňujeme práci na dálku - zkušenosti zaměstnavatelů

Panelová diskuse II - Pracuji na dálku - osobní zkušenosti