Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

HomePodnikatelé Práce na dálku
Koordinační centrum práce na dálku Třebíč

Koordinační centrum práce na dálku Třebíč

Město Třebíč realizovalo v období od 1. 8. 2012 do 1. 6. 2015 projekt „Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči”. Tento projekt byl financován z  Evropského sociálního fondu  prostřednictvím  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Projekt byl zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin zaváděním a šířením způsobu práce na dálku primárně v Kraji Vysočina. Cílovými skupinami v rámci tohoto projektu byli na straně jedné zaměstnavatelé, na straně druhé osoby sociálně znevýhodněn é na trhu práce.

Partnerem projektu byl Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Jihlavě, a všechna její kontaktní pracoviště. Zahraničním partnerem byla britská nezisková organizace The Telework Association s dvacetiletou praxí v oblasti zavádění práce na dálku.

Hlavní cíle projektu byly: získání zkušeností od zahraničního partnera, jejich následné přenesení a využití na českém trhu práce a vybudování koordinačního centra poskytujícího efektivní a dostupné nástroje pro práci na dálku.  

Cílů projektu bylo dosaženo vybudováním koordinačního centra práce na dálku, vytvořením metodiky implementace práce na dálku, softwaru a webového portálu pro podporu práce na dálku, vzděláváním cílových skupin, dále prezentací dobré praxe a propagací projektu a jeho výstupů.

 

Výstupy projektu

I po skončení projektu je zdarma volně dostupná celá řada užitečných nástrojů pro práci na dálku:

Pro informace o práci na dálku využijte e-mailový kontakt  pracenadalku@trebic.cz