Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zde naleznete zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Město Třebíč, IČ 00290629, dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence naleznete na stránkách www.trebic.cz.

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, číslo účtu, které byly poskytnuty pro plnění objednávky.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, které byly poskytnuty v souvislosti s dotazem podaným prostřednictví webových stránek.

 III.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi objednavatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • poskytnutí souhlasu pro zodpovězení dotazů.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,
  • zodpovězení Vašich dotazů.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
  • po dobu uděleného souhlasu, nejdéle však 2 roky.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • odpovídající na Vaše dotazy,
  • zajišťující služby provozování webových stránek.
 2. Správce nebude předávat osobní údaje mimo země EU. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce nebo e-mail info@trebiczije.cz. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na stránkách www.trebiczije.cz

 

Zásady použití souborů cookie 

Co jsou soubory cookie a k čemu slouží

Webové stránky využívají k přizpůsobení obsahu webu uživateli soubory cookies. Soubory cookies jsou malé množství dat, které se během návštěvy stránky ukládají ve Vašem prohlížeči. Při opakované návštěvě webu jsou tato data odeslána prohlížečem zpět na web, který je zpracuje. To stránkám umožňuje rozlišovat jednotlivé uživatele bez nutnosti jejich přímé identifikace. Zpříjemňují tak uživateli používání webu bez rizika zneužití osobních údajů.

Nastavení používání souborů cookies lze provézt v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení automaticky využívá a zpracovává soubory cookies. Pomocí Vašeho prohlížeče můžete užívání cookies odmítnout nebo nastavit použití jen některých. Informace o používání cookies a jejich nastavení najdete na stránkách podpory jednotlivých prohlížečů

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Soubory ke stažení

Zásady ochrany osobních údajů