Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

AKTUÁLNĚ- lokalita Za poliklinikou

AKTUÁLNĚ- lokalita Za poliklinikou

Celkem čtyřicet dva nových pozemků pro samostatně stojící rodinné domy připravuje město Třebíč v místě zvaném Za poliklinikou. Navazuje totiž na areál polikliniky, na severu a západě svého okraje sousedí se zahrádkářskou kolonií. Jižní hranice je omezena polohou koridoru obchvatu, od něhož bude lokalita odcloněna izolační zelení. Přístup do této nové čtvrti je plánován po silnici z východní strany, která vznikla prodloužením stávající ulice Na Hvězdě. V lokalitě budou jednopodlažní a dvoupodlažní rodinné domy. Střechy budou ploché, všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni prvního podlaží budou řešeny formou tzv. zelených střech.

Zastupitelstvo města schválilo dne 22.4.2021 prodej pozemků formou elektronické aukce. Všech 42 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Všech 42 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů Za Poliklinikou se bude dražit formou online aukce. Pozemky jsou o velikostech v rozmezí 619 – 892 m2, vyvolávací ceny se pohybují v ceně od 1.130.000 do 1.620.000 korun. Online aukce proběhnou v termínu od 19. do 25. května, ve všední dny v odpoledních hodinách a o víkendu v průběhu celého dne.

Do aukcí se přihlásilo 145 zájemců, kteří dražili v aukčním systému E-ZAK. Zájem o jednotlivé pozemky byl různý, vždy bylo více dražitelů. Těm, kteří pozemek nevydražili, bude složená kauce ve výši 100 tisíc korun vrácena na jejich účet. Zastupitelstvo města Třebíč bude 18.6.2021 na svém zastupitelstvu rozhodovat o prodeji konkrétních pozemků konkrétním vydražitelům. Nasledně budou vydražitele informováni o dalším postupu.

 Virtuální prohlídka

 Lokalita Za poliklinikou - odkaz na virtuální prohlídku»»     

 vizualizace lokalita Za poliklinikou

Přehled podstatných podmínek pro pozemky v lokalitě Za poliklinikou:

 • Stavební pozemky jsou rozděleny do dvou skupin - dvoupodlažní domy (č. 1 – 27) a jednopodlažní domy (č. 29 – 43). Pozemek č. 28 není dočasně předmětem prodeje.
 • Parcelace pozemků je závazně stanovena.
 • Na každém pozemku je možné postavit pouze jeden rodinný dům.
 • Střechy rodinných domů musí být ploché, všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni 1. nadzemního podlaží je požadováno řešit formou tzv. zelených střech.
 • K rodinnému domu musí být zajištěna minimálně dvě odstavná stání (garážová či venkovní) na vlastním pozemku.
 • Umístění staveb na pozemku musí respektovat stanovené stavební čáry dle grafického znázornění, které naleznete níže v příloze.
 • Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku nadzemními stavbami a zpevněnými plochami je 30 %.
 • V lokalitě není dovoleno umístit dřevostavby srubového typu a objekty mající charakter výrobku plnící funkci stavby pro bydlení (např. mobilheim).
 • Oplocení pozemků lze řešit pouze jako průhledné drátěné bez podezdívky, doplněné živým plotem v předepsaných výškách: -  výška plotu na hranici se sousedním pozemkem rodinného domu max. 1,8 m,
  - výška plotu při pohledu na vstupní fasádu rodinného domu max. 1,6 m,
  -  výška plotu vymezující hlavní uliční prostor max. 0,6 m,
  -  prostor s vjezdy a vstupy na pozemky musí být bez oplocení,
 • Detailní podmínky, regulace a limity jsou podrobně popsány v Územní studii - lokalita Za poliklinikou. Součástí studie jsou také výkresy s přehledným grafickým znázorněním stanovených základních závazných podmínek. Kompletní studie je dostupná zde.

  Často kladené otázky -  pozemky pro individuální výstavbu obytná lokalita Za poliklinikou.

Kompletní informace o podmíkách elektronické aukce naleznete na konci stránky - soubory ke stažení. 

 1.     Obecné informace / Časový harmonogram

Má lokalita již hotové sítě a dopravní napojení?

 • Dokončení zasíťování lokality proběhlo v polovině prosince 2020.

Kdy bude schválen prodej pozemků?

 • Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků elektronickou aukcí na zastupitelstvu 22. dubna 2021. 

2.     Prodej

Jak bude prodej probíhat?  

 • Prodej bude probíhat formou elektronické aukce. 

Jak se do aukce přihlásit? 

 • Zájemce je povinen řádně vyplnit formulář "Přihláška do elektronických aukcí stavebních pozemků" a  zájemci jsou povinni tento formulář vlastnoručně podepsat a nejpozději do 10.05.2021 jej doručit na MěÚ Třebíč. Zárověň musí být složena finanční jistota a zájemce musí zaregistrovat do aukčního systému E-ZAK.    

Předpokládaný termín aukce?

 •  Online aukce proběhnou v termínu od 19. do 25. května, ve všední dny v odpoledních hodinách a o víkendu v průběhu celého dne.

Budou se prodávat všechny pozemky na jednou?

 • Všech 42 pozemků se bude dražit v termínu od 19. do 25. května formou elektronické aukce.

lokalita Za poliklinikou

Předpokládaná vyvolávací cena pozemku?

 • Vyvolávací ceny se pohybují v rozmezí od 1.130.000 do 1.620.000 korun.

Jaká bude stanovena finanční jistota a minimální příhoz při aukci?

 • Finanční jistota pro tuto aukci činí 150 000 Kč a musí být složena na účet města nejpozději do 10.05.2021. 
 • Příhoz u každého nabízeného pozemku se stanovuje v rozmezí 40.000 Kč – 200.000 Kč s tím, že musí být vždy vyjádřen pouze v celých korunách. Příhozem se rozumí navýšení aktuálně nejvyšší nabídkové ceny na její novou hodnotu.

Bude finanční jistota stržena z částky kupní ceny při získání pozemku? 

 • Ano, finanční jistota bude v případě vydražení pozemku započtena do ceny (o to méně pak doplatíte). Nebudete-li v aukci úspěšní, bude Vám po skončení dané aukce vrácena finanční jistota zpět na účet.

Mohu koupit dva pozemky?

 • V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže se již zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků.

Do kdy musím zaplatit vydražený pozemek?

 • Kupní cena je splatná na účet města Třebíče do 60 dnů po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji vydražitelům.

Bude projektová dokumentace domu součástí prodeje?

 • Ne. Pozemky se budou prodávat bez projektu na rodinný dům.

Kde najdeme podmínky prodeje? 

 3.     Výstavba

 Jaká je velikost pozemků?

 • Výměra pozemků je v rozmezí 619 – 892 m2.

Do kdy musí být zkolaudované? 

 • Dům musí být zkolaudován formou kolaudačního souhlasu nebo závěrečné kontrolní prohlídky nejpozději do 31.12.2024.

Bude stanoven typ rodinného domu?

 • Ano, bude se jednat o samostatně stojící rodinné domy. V severní části území dvoupodlažní a v jižní části území jednopodlažní.

Jaké bude zastřešení rodinného domu?

 • Střechy budou ploché. Všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni 1. nadzemního podlaží budou řešeny formou tzv. „zelených střech“. 

Musí být u rodinného domu garáž?

 • Ne, ale na vlastním pozemku rodinného domu musí být min. 2 parkovací a odstavná stání (např. garáž, přístřešek, venkovní stání na zpevněných plochách).

Jaký bude zdroj vytápění?

 • Objekty budou vytápěny individuálně. Na pozemek bude přiveden plyn a elektřina. Je na zvážení každého investora, na které médium se připojí.

4. Ostatní 

Dá se tam jít podívat?

 • Ano. V prosinci 2020 byla stavba dokončena a nyní je veřejně přístupná.

Jaká je dostupnost městské autobusové dopravy?

 • V blízkosti lokality se nachází v před prostoru Polikliniky Vltavínská, konečná zastávka městské autobusové dopravy.  

 ortofotomapa se zákresem zastávky MHD

 ortofotomapa se zákresem zastávky MHD

 

 

 

 

 

 

velikosti parcel vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace