Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

AKTUÁLNĚ- pozemky pro bytové domy na ul. Modřínová

AKTUÁLNĚ- pozemky pro bytové domy na ul. Modřínová

Tři nové pozemky pro výstavbu bytových domů připravilo město Třebíč na ul. Modřínová. Nová zástavba bytových domů bude doplňovat jižní okraj ulice Modřínové a Kremláčkovy. Na každém pozemku vzniknou dva bytové domy. Bytové domy mohou mít max. 5 nadzemních podlaží. Střechy budou ploché, řešeny formou vegetační střech - tzv. zelených střech.

Elektronická aukce pozemků se uskuteční 21. 03. 2022. Budou nabízeny pozemky p.č 1037/62 o výměře 3 989 m2 v k.ú. Třebíč (vyvolávací cena 10 910 000 Kč), pozemek p.č.1037/63 o výměře 3 355 m2 v k.ú. Třebíč (vyvolávací cena 9 180 000 Kč), pozemek p.č. 1037/64 o výměře 2 829 m2 v k.ú. Třebíč (vyvolávací cena 27 740 000 Kč). Vyplněnou přihlášku musí zájemce nejpozději do 11. 03. 2022 doručit na Městský úřad. Dále musí do tohoto termínu složit finanční jistotu ve výši 600 000 Kč na bankovní účet města a registrovat se do aukčního systému E‑ ZAK. 


Často kladené otázky -  pozemky pro výstavbu bytových domů na ul. Modřínová

Kompletní informace o podmíkách elektronické aukce naleznete na konci stránky - soubory ke stažení. 

Má lokalita hotové inženýrské sítě a dopravní napojení?

 • Nabízené pozemky bude možné připojit na dostupné inženýrské sítě: vodovod, kanalizaci, rozvod el. energie, teplovod. Vlastník pozemku bude povinnen na své náklady vybudovat veřejnou infrastrukturu.

Jak bude prodej probíhat?  

 • Prodej bude probíhat formou elektronické aukce. 

Jak se do aukce přihlásit? 

 • Zájemce je povinen řádně vyplnit formulář "Přihláška do elektronických aukcí stavebních pozemků" a  zájemci jsou povinni tento formulář vlastnoručně podepsat a nejpozději do 11.03.2022 jej doručit na MěÚ Třebíč. Zárověň musí být složena finanční jistota.     

Termín aukce?

 •  Online aukce proběhnou 21.03.2022.

Předpokládaná vyvolávací cena pozemku?

 • Vyvolávací ceny se pohybují v rozmezí od 7 740 000 do 10 910 000 korun.

Jaká bude stanovena finanční jistota a minimální příhoz při aukci?

 • Finanční jistota pro tuto aukci činí 600 000 Kč a musí být složena na účet města nejpozději do 11.03.2022. 
 • Příhoz u každého nabízeného pozemku se stanovuje v rozmezí 40 000 Kč – 200 000 Kč s tím, že musí být vždy vyjádřen pouze v celých korunách. Příhozem se rozumí navýšení aktuálně nejvyšší nabídkové ceny na její novou hodnotu.

Bude finanční jistota stržena z částky kupní ceny při získání pozemku? 

 • Ano, finanční jistota bude v případě vydražení pozemku započtena do ceny (o to méně pak doplatíte). Nebudete-li v aukci úspěšní, bude Vám po skončení dané aukce vrácena finanční jistota zpět na účet.

Do kdy musím zaplatit vydražený pozemek?

 • Kupní cena je splatná na účet města Třebíče do 60 dnů po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku konkrétnímu vydražiteli.

Do kdy musí být zkolaudované? 

 • Dům musí být zkolaudován formou kolaudačního souhlasu nejpozději do 31.12.2026.

Jsou pozemky zatíženy věcným břemenem?

 • Nabízené pozemky jsou zatíženy věcným břemenem, spočívajícím v povinnosti vlastníka pozemku strpět uložení rozvodů teplovodu, komunikačních kabelů a rozvodu vysokého napětí (některá věcná břemena vznikla ze zákona a nejsou zapsána v katastru nemovitostí).

Byl v lokalitě proveden geologický průzkum?

 • V dané lokalitě nebyl proveden geologický průzkum. Město Třebíč se však zavazuje umožnit zájemcům o koupi pozemků před zahájením výběrového řízení formou aukce provést na jejich žádost geologické sondy. Sondy lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem města Třebíč na náklady, odpovědnost a nebezpečí zájemce, který je povinen uvést předmětný pozemek následně do původního stavu. 

Je pro lokalitu zpracovaná územní studie? 

 • Podrobné závazné podmínky pro výstavbu bytových domů na nabízených pozemcích řeší schválená „Územní studie – obytná lokalita Na Kopcích I“, kterou naleznete zde.

 

 

 

 

pozemky pro bytové domy na ul. Modřínová