Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Přehled pozemků

Plochy k bydleni

irtuální prohlídky

Lokalita Na Kopcích - západ - odkaz na virtuální prohlídku»»

Lokalita Za Poliklinikou - odkaz na virtuální prohlídku»»

Poznámka: Plánky jsou pouze orientační. 


AKTUÁLNĚ 

Na Kopcích - západ

Aukce pozemků pro řadové rodinné domy se uskutečnila v listopadu

Město Třebíč nabídlo k prodeji zbývajících 11 pozemků pro řadové rodinné domy v klidné lokalitě Na Kopcích – západ na severovýchodním okraji města.

Aukce se bude konala v pondělí 18. listopadu v 15:00 v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na Karlově nám. 104/55 v Třebíči. K účasti bylo nutné složit nejpozději do 15. listopadu finanční jistotu ve výši 80 000 Kč na účet města. 

Projekt pro stavební povolení pro stavbu řadového rodinného domu obsahuje i jeho založení na vrtaných pilotách. Město má k dispozici nabídku specializované firmy, kde se cena za provedení velkoprůměrové piloty D600 pohybuje okolo 3.200 Kč/bm. Lze tedy předpokládat, že v průměru by se náklad na pořízení pilot pro stavbu řadového rodinného domu mohl pohybovat okolo 250 000 Kč.

Kompletní podmínky prodeje, včetně textu kupní smlouvy, byly zveřejněny na úřední desce města Třebíče. Naleznete je také pod tímto článkem ↓↓

Aukce 18-11-2019

Aukce 18-11-2019

 


Projektovou dokumentaci stavby rodinného řadového domu pro stavební povolení obdrží každý nabyvatel nabízených pozemků za úhradu částky 27 225 Kč vč. DPH. Dále získá stavební povolení a územní rozhodnutí včetně všech změn a taktéž sdělení k připojení k distribuční soustavě nízkého napětí. Kolaudaci stavby je nutné provést nejpozději do 30. září 2022.

Do projektové dokumentace lze po dohodě osobně nahlédnout.

Bližší informace na e-mailu: info@trebiczije.cz.   

→ Prohlídka nabízených pozemků je možná kdykoliv, pozemky jsou veřejně přístupné.

Poznámka: Plánky jsou pouze orientační.   

Na Kopcích - západ

Vizualizace lokality Na Kopcích - západ. 

Nahoru


Za Poliklinikou, Vídeňský rybník

Dražba pozemků proběhne pravděpodobně v roce 2021

Veškeré informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na úřední desce města, na webovém portálu www.trebic.czwww.trebiczije.cz a v Třebíčském zpravodaji

Pozn.: Jedná se o orientační studii. 

 

Za Poliklinikou

Nahoru


Na Kopcích - východ / Brněnská-východ

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v lokalitě Na Kopcích - východ

Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání, které se konalo 11.05.2017, prodej pozemků vydražitelům v lokalitě Na Kopcích - východ (též "Brněnská - východ"). Usnenení ZM je k dispozici zde»»

Dražba pozemků v této lokalitě proběhla v dubnu 2017. Všech 11 pozemků bylo vydraženo. 

Nahoru


Ulice Alšova

V této lokalitě byla k dispozici 1 stavební parcela o orientační výměře 910 m2. Aukce proběhla 16. února 2016


Ulice Švabinského

Na ulici Švabinského v lokalitě Horka-Domky byly k dispozici 4 pozemky s jednotlivou výměrou 558 m2, 557 m2, 559 m2 a 559 m2. Aukce proběhla 17.02.2016. Vydražitel jednoho z pozemků odstoupil od rozhodnutí převzít pozemek. Proběhla nová aukce za stejných podmínek. Na svém 2. zasedání dne 17.03.2016 schválilo Zastupitelstvo města Třebíče záměr prodeje ve výběrovém řízení formou aukce s vyvolávací cenou ve výši 940 000 Kč. Aukce za stejných podmínek se konala 01.06.2016. Pozemek byl vydražen a dne 23.06.2016 rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání o prodeji tohoto pozemku. Nový vydražitel pozemku (opět) nesplnil podmínky. Pozemek šel tedy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třebíče znovu do aukce.

Na svém 5. zasedání dne 15.09.2016 schválilo Zastupitelstvo města Třebíče záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 2677 - ostatní plocha o výměře 559 m2, obec a k. ú. Třebíč, ve výběrovém řízení formou aukce, s vyvolávací cenou ve výši 940.000 Kč. Výběrové řízení proběhlo v pondělí 17.10.2016.

Nahoru


Městský úřad Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město / 674 01 Třebíč 1

Kontakt: e-mail: info@trebiczije.cz

Lokalita Na Kopcích - západ Lokalita Na Kopcích - východ Lokalita Alšova (2015) Lokalita Švabinského (2015)