Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Mistr Franta

Mistr Franta

V Třebíči na Karlově náměstí se nachází stálá expozice třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA. Franta se řadí k významným českým výtvarníkům, kteří si vydobyli výjimečnou pozici na mezinárodní scéně. 

Malíř, sochař, grafik a hlavně výjimečný člověk František Mertl se narodil v roce 1930 v Třebíči. Frantova výtvarného talentu si poprvé všiml a prohluboval jej výtvarník a učitel kreslení Alois Toufar. Malování Frantu lákalo natolik, že se přihlásil na Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně a ve studiu pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Miloslava Holého.

Jeho život zásadně změnil studijní pobyt na akademii v Perugii v roce 1956, kde se seznámil s italským renesančním uměním, se svobodným světem a kde poznal studentku italštiny a dějin umění Jacqueline, svou budoucí manželku. V roce 1958 odešel Franta za Jacqueline do francouzské Nice a v jižní Francii se usadil. Pět let po svém příchodu do Francie se zařadil mezi představitele francouzské nové figurace. A lidská figura se stala pro Frantu inspiračním zdrojem až do současnosti.

Již v roce 1960 měl svou první výstavu v Paříži. Odrazovým můstkem pro jeho další práci bylo získání hlavní ceny na výstavě mladých umělců jižní Francie roku 1963 a následná možnost reprezentovat Francii na Mezinárodním bienále současného umění v Paříži. Franta se zařadil mezi představitele francouzské nové figurace.

Ve svých obrazech a sochách reaguje na znepokojující události ve světě a napětí projevující se v dnešní společnosti, protestuje proti slepému násilí, lidské krutosti, ničení a odcizení se harmonii a klidu, jež se naopak snaží nalézat a ukázat.

Frantovy obrazy, kresby, sochy a grafiky jsou součástí šedesáti významných veřejných sbírek po celém světě. Jeho díla oslovila významné evropské metropole, ale i New York, kde se nachází ve sbírkách, jakými jsou Guggenheim Museum, Brooklyn Museum či Bronx Museum of the Arts. V České republice je zastoupen například ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, v Moravské galerii v Brně, v Muzeu města Brna na Špilberku, v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Ve Francii vlastní jeho díla instituce Mesée d´Art Moderne de la Ville de Paris, Centre Pompidou Paris, Musée Picasso Angibes a další.

Díla v třebíčské expozici Franta městu daroval a jsou průřezem umělcovy tvorby za více než padesát let. Jsou také symbolickým návratem autora do jeho rodného města. Expozice Frantových děl je určena současným i budoucím generacím obyvatel a návštěvníků města Třebíče.

Mistrův žitopis zpracovala PhDr. Marie Dohnalová, celý článek naleznete zde: www.expozice-franta.cz

 

EXPOZICE FRANTA - darované dílo:

Stálá expozice Frantových prací darovaných městu Třebíči je významná nejenom svým rozsahem a finančním vyčíslením sbírky, ale také tím, že ji tvoří průřez celoživotní autorovou tvorbou, tj. díly od šedesátých let minulého století až po práce z prvního desetiletí 21. století. 

Karlovo nám. 47 (Národní dům), Třebíč

Telefon: +420 568 610 016

Otevřeno denně kromě pondělí 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin

Vstupné: dospělí  35,-

senioři, děti, studenti  25,-


KLUB EXPOZICE FRANTA

Více informací o programu naleznete zde»»


Světoznámý umělec Mistr Franta daroval Třebíči svá díla

Ve středu 7. května 2014 podepsal v Třebíči Mistr Franta s představiteli města darovací smlouvu. Do Třebíče věnoval 34 kusů cenných uměleckých děl. Jedná se obrazy (olej, akryl), práce na papíře, grafiky a sochy. 

Celá tisková zpráva je k dispozici zde»»