Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Konference Incoming města Třebíče

Konference Incoming města Třebíče

Město Třebíč uspořádalo konferenci

Incoming města Třebíče aneb Možnosti rozvoje podnikání a zaměstnanosti

která proběhla ve čtvrtek 22. září 2016, od 09:00 do 13:00 h

Konference byla určena pro firmy, podnikatele a živnostníky.

Tisková zpráva z konference je dostupná zde»»

Konference se zúčastnilo více než 120 zástupců významných zaměstnavatelů a zástupců středních škol z třebíčského regionu.

Pokud máte zájem o zaslání některé z prezenatací řečníků, napište nám na e-mail: info@trebiczije.cz


Cíl konference

 • Představit incomingové aktivity města Třebíče pro firmy a živnostníky, nastavit vzájemnou spolupráci a směrování rozvoje podnikání a zaměstnanosti a otevřít diskuzi s firmami a živnostníky na téma co město pro ně může udělat a co je potřeba řešit.

Program

08:30 – 9:00 Registrace účastníků

09:00 – 9:15 Město jako partner pro firmy a živnostníky

Pavel Pacal, místostarosta Třebíče

 • Představení projektu Třebíč žije, aktuální stav prodeje pozemků pro rodinnou výstavbu a přípravy průmyslové zóny, podpora technického vzdělávání ze strany města, další možnosti, co město může udělat pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti.

09:15 – 09:30 Diskuze s účastníky

 • Co může město udělat pro firmy a živnostníky? Jaké jsou možnosti a kompetence? Co lze ovlivnit a kam se obrátit?

9:30 – 9:45 CzechInvest a možnosti podpory podnikatelů v Třebíči a okolí

Adam Joura, ředitel regionální kanceláře CzechInvest v Kraji Vysočina

 • Konkrétní podpora agentury CzechInvest místním podnikům, nové formy podpory pro začínající podnikatele, změna politiky při jednání s investory ze zahraničí.

09:45 -10:00 Možnosti podpory v rámci OP PIK

Lucie Žáčková, odborný rada Agentury pro podnikání a inovace

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, postup výběru dodavatele a upozornění na nejčastější chyby.

10:00 – 10:15 Diskuze s účastníky

10:15 – 10:30 Spolupráce mezi školou a firmami

Zdeněk Borůvka, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč (SPŠT)

Petra Hrbáčková, zástupkyně pro praktickou výuku SPŠT

 • Příprava budoucích zaměstnanců, možnosti školy v přípravě absolventů, požadavky firem a praxe a jejich skloubení se systémem vzdělávání, aktuální stav připravenosti studentů na trh práce.

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:15 Obchvat Třebíče – trasa, termíny, aktuální stav

Aleš Kratina, vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb

 • Příprava výstavby obchvatu Třebíče, přínosy pro město a podnikatele. Představení aktuálního stavu aneb na co se máme připravit.

11:15 – 11:30 Aktuální stav výstavby pátého bloku JE Dukovany

Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska

 • Možnosti rozvoje regionu v souvislosti s výstavbou pátého bloku, aktuální stav příprav, zapojení firem do výstavby.

11:30 – 11:45 Příklad dobré praxe

Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem 

 • Vybudování průmyslové zóny, prezentace průmyslové zóny směrem k potenciálním investorům, komunikace s investory. 

11:45 – 12:00 Diskuze s účastníky

12:00– 12:15 Okresní hospodářská komora Třebíč – proč být členem?

Richard Horký, předseda představenstva OHK Třebíč

 • Seznámení s výhodami, které členství přináší, s nabízenými službami pro členy, informace k dalšímu ročníku veletrhu firem a práce v regionu Fortel 2017.

12:15 – 12:30 Incomingové aktivity města – shrnutí a plány

Pavel Pacal, místostarosta Třebíče

 • Potenciál regionu a možný vývoj v oblasti rozvoje podnikatelských aktivit, incomingové aktivity města pro podporu podnikání a zaměstnanosti a zapracování podnětů účastníků diskuzí do plánovaných aktivit.

12:30 – 13:00 Polední občerstvení

13:00 – 14:00 Networking

 • Neoficiální část programu. Dobrovolné. Prostor pro výměnu kontaktů a zkušeností. 

Doprovodný program