Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

HomePodnikatelé Konference září 2016
Konference Incoming města Třebíče

Konference Incoming města Třebíče

Město Třebíč uspořádalo konferenci

Incoming města Třebíče aneb Možnosti rozvoje podnikání a zaměstnanosti

která proběhla ve čtvrtek 22. září 2016, od 09:00 do 13:00 h

Konference byla určena pro firmy, podnikatele a živnostníky.

Tisková zpráva z konference je dostupná zde»»

Konference se zúčastnilo více než 120 zástupců významných zaměstnavatelů a zástupců středních škol z třebíčského regionu.

Pokud máte zájem o zaslání některé z prezenatací řečníků, napište nám na e-mail: info@trebiczije.cz


Cíl konference

 • Představit incomingové aktivity města Třebíče pro firmy a živnostníky, nastavit vzájemnou spolupráci a směrování rozvoje podnikání a zaměstnanosti a otevřít diskuzi s firmami a živnostníky na téma co město pro ně může udělat a co je potřeba řešit.

Program

08:30 – 9:00 Registrace účastníků

09:00 – 9:15 Město jako partner pro firmy a živnostníky

Pavel Pacal, místostarosta Třebíče

 • Představení projektu Třebíč žije, aktuální stav prodeje pozemků pro rodinnou výstavbu a přípravy průmyslové zóny, podpora technického vzdělávání ze strany města, další možnosti, co město může udělat pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti.

09:15 – 09:30 Diskuze s účastníky

 • Co může město udělat pro firmy a živnostníky? Jaké jsou možnosti a kompetence? Co lze ovlivnit a kam se obrátit?

9:30 – 9:45 CzechInvest a možnosti podpory podnikatelů v Třebíči a okolí

Adam Joura, ředitel regionální kanceláře CzechInvest v Kraji Vysočina

 • Konkrétní podpora agentury CzechInvest místním podnikům, nové formy podpory pro začínající podnikatele, změna politiky při jednání s investory ze zahraničí.

09:45 -10:00 Možnosti podpory v rámci OP PIK

Lucie Žáčková, odborný rada Agentury pro podnikání a inovace

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, postup výběru dodavatele a upozornění na nejčastější chyby.

10:00 – 10:15 Diskuze s účastníky

10:15 – 10:30 Spolupráce mezi školou a firmami

Zdeněk Borůvka, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč (SPŠT)

Petra Hrbáčková, zástupkyně pro praktickou výuku SPŠT

 • Příprava budoucích zaměstnanců, možnosti školy v přípravě absolventů, požadavky firem a praxe a jejich skloubení se systémem vzdělávání, aktuální stav připravenosti studentů na trh práce.

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:15 Obchvat Třebíče – trasa, termíny, aktuální stav

Aleš Kratina, vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb

 • Příprava výstavby obchvatu Třebíče, přínosy pro město a podnikatele. Představení aktuálního stavu aneb na co se máme připravit.

11:15 – 11:30 Aktuální stav výstavby pátého bloku JE Dukovany

Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska

 • Možnosti rozvoje regionu v souvislosti s výstavbou pátého bloku, aktuální stav příprav, zapojení firem do výstavby.

11:30 – 11:45 Příklad dobré praxe

Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem 

 • Vybudování průmyslové zóny, prezentace průmyslové zóny směrem k potenciálním investorům, komunikace s investory. 

11:45 – 12:00 Diskuze s účastníky

12:00– 12:15 Okresní hospodářská komora Třebíč – proč být členem?

Richard Horký, předseda představenstva OHK Třebíč

 • Seznámení s výhodami, které členství přináší, s nabízenými službami pro členy, informace k dalšímu ročníku veletrhu firem a práce v regionu Fortel 2017.

12:15 – 12:30 Incomingové aktivity města – shrnutí a plány

Pavel Pacal, místostarosta Třebíče

 • Potenciál regionu a možný vývoj v oblasti rozvoje podnikatelských aktivit, incomingové aktivity města pro podporu podnikání a zaměstnanosti a zapracování podnětů účastníků diskuzí do plánovaných aktivit.

12:30 – 13:00 Polední občerstvení

13:00 – 14:00 Networking

 • Neoficiální část programu. Dobrovolné. Prostor pro výměnu kontaktů a zkušeností. 

Doprovodný program