Nové jaderné zdroje

Důležité termíny

prosinec 2019      

  • Dokončení rámcové smlouvy a prováděcí smlouvy mezi státem, ČEZ a EDU II

březen 2021        

  • Podání žádosti na povolení k umístění nového zdroje od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

2021                      

  • Územní řízení a příprava výběru dodavatele                       

prosinec 2021       

  • Předpoklad územního rozhodnutí o stavbě

2029                     

  • Stavební povolení pro nové jaderné bloky a zahájení výstavby

2036                     

  • Uvedení nového zdroje do provozu 

Aktuální informace naleznete na webu Energetického Třebíčska a na Facebooku.


Aktuálně:

Po aktuální změně vztahů České republiky a Ruska nic nebrání vyhlásit tendr na nové Dukovany s oslovením EdF, KHNP, Westinghouse

21.4.2021

V pondělí 19. dubna na mimořádném zasedání výkonného výboru Energetického Třebíčska diskutovali členové situaci kolem přípravy tendru na stavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany v návaznosti na současný vývoj vztahů České republiky s Ruskou federací. 

Výkonný výbor Energetického Třebíčska je přesvědčen, že za této situace nic nebrání tomu, aby se Vláda ČR u přípravy nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany vrátila k původnímu harmonogramu tím, že neodkladně vyhlásí tendr, jehož součástí bude bezpečnostní posouzení třech potenciálních uchazečů - EdF, KHNP, Westinghouse. Tím by prakticky bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele a došlo by k odstranění právní nejistoty mezi uchazeči a investorem, zda je, či není zahájen tendr. Současně by se vytvořil dostatečný časový prostor pro zpracování kvalitních nabídek.

Energetické Třebíčsko dále navrhuje, aby byla dokončena příprava na výstavbu dvou bloků v Dukovanech do fáze stavebního povolení. Výstavba dvou bloků snižuje výrazně průměrné náklady na stavbu jaderného bloku.

Energetické Třebíčsko pověřuje předsedu Vítězslava Jonáše zahájit jednání se zástupci politických stran a hnutí ve Stálém výboru pro výstavbu nových jaderných bloků ve věci vyhlášení tendru na Dukovany podle původního harmonogramu.

On-line valná hromada Energetického Třebíčska za účasti ministra průmyslu

23.2.2021

V pondělí 22. února 2021 se uskutečnila valná hromada Energetického Třebíčska on-line formou. V první části se připojil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, ředitel odboru energetiky na ministerstvu Tomáš Ehler, vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl a generální ředitele společnosti EDU II Petr Závodský. Ve druhé části předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš zpravil členy o činnosti v loňském roce, představil hospodaření a také návrh rozpočtu na letošní rok včetně plánovaných akcí. 

Aktuální stav přípravy nového jaderného zdroje

Vládní zmocněnec Jaroslav Míl má na starosti vyjednávání s Evropskou komisí, současně probíhá finální diskuze nad modelem financování, kdy stát nabídl možnost formou půjčky financovat až 100 %, finalizuje se příprava tendru, kolem které je emotivní diskuze, a dotahuje se legislativní kolečko zákonu o přechodu k bezemisní energetice. Stálý výbor pro jadernou energetiku se před rokem a půl shodl na parametrech tendru na Dukovany. „Bylo rozhodnuto, že budeme vybírat z maximálního počtu uchazečů, což povede ke snížení ceny. Současná ideologická diskuze původní plán ořezává a může ohrozit dobrou cenu a také tendr jako takový, což mě mrzí,“ komentoval ministr Karel Havlíček. Potvrdil, že v řádech týdnů bude zveřejněna zadávací dokumentace pro tendr. „Zadávací dokumentace pro výběrové řízení je téměř hotová, řešíme technicko-právní parametry. Musíme jednoznačně určit, kdo za co ponese odpovědnost v případě vícenákladů, protože to bude mít také vliv na výkupní cenu elektřiny,“ upřesnil ministr. Rok a půl až dva roky poběží tendr na jehož konci bude Česká republika znát název úspěšného uchazeče o výstavbu. „Mým úkolem je vše připravit tak, aby příští vláda dobře rozhodla,“ dodal Havlíček.

Jeden z dotazů na ministra byl od starosty Třebíče Pavla Pacala. Zajímal se o to, zda ministerstvo pomůže třebíčskému městskému úřadu v procesu zpracování povolení územního řízení pro nový jaderný blok v Dukovanech.  Ministr slíbil, že svolá pracovní skupinu, která bude řešit personální a odbornou podporu úřadu v Třebíči.  „Za Třebíč mohu říct, že uděláme vše, co bude v našich silách,“ potvrdil Pavel Pacal s tím, že oceňuje přístup ministerstva v této pomoci. Na termínu a obsahu schůzky se už začalo pracovat. Vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl ve svém vystoupení apeloval na nutnost nejširší politické dohody parlamentních stran k vyhlášení tendru. Reagoval také na dotaz, jak probíhá notifikace u Evropské komise.

Varianty pro zahájení tendru na Dukovany

Diskuse o obchodně technických otázkách byla uzavřena. Zůstává otevřena otázka bezpečnostních požadavků. Den 27.1.2021 proběhlo jednání předsedů parlamentních stran, kde byly projednány tyto varianty k zahájení výběrového řízení:

1. Přizvat do výběrového řízení všechny uchazeče (CGN, EdF, KHNP, Rosatom, Westinghouse) s možností vyloučit uchazeče v průběhu / na konci výběrového řízení při stanovení pořadí.

2. Přizvat do výběrového řízení 3 uchazeče (EdF, KHNP, Westinghouse).

3. Přizvat do výběrového řízení 3 uchazeče (EdF, KNHP, Westinghouse) a dalším uchazečům CGN a Rosatom umožnit účast ve výběrovém řízení jako členové konsorcia, za předpokladu, že ostatní členové konsorcií budou ze zemí EU nebo NATO. Konkrétní podmínky takovéhoto zapojení v konsorciích by byly dále posuzovány z hlediska bezpečnostních zájmů a požadavků ČR, na základě, kterých by Stát dále jednal.

Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý projekt, je důležité, aby došlo alespoň k většinové shodě parlamentních stran.

Zhodnocení činnosti Energetického Třebíčska

Druhá část valné hromady se věnovala tradičním bodům – zprávě o činnosti, hospodaření a návrhu rozpočtu na letošní rok včetně plánu akcí a aktivit. Předseda Vítězslav Jonáš informoval o jednáních s premiérem, ministrem, hejtmany a dalšími politiky. Připomenul výzvy vládě, které sdružení připravilo a také představil další aktivity – Jadernou akademii, semináře pro studenty i jednání týkající se výběru lokalit pro hlubinné úložiště. Výkonný výbor doporučil valné hromadě schválit nového člena – Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Prezident Jiří Nouza se setkání zúčastnil.

Na závěr předseda Vítězslav Jonáš poděkoval všem za účast, členům a partnerům za dlouhodobou podporu a popřál hodně sil a zdraví do dalších dnů.


Další krok v přípravě na stavbu nových Dukovan

březen 2020

Společnost ČEZ předala 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Je to další důležitý krok a posun na cestě k výstavbě nového jaderného zdroje.  Žádost se týká dvou bloků s reaktory o výkonu do 1 200 megawattů. Město Třebíč o tom informoval Petr Závodský, generální ředitel dceřiné společnosti EDU II, která je žadatelem o povolení.

Dokumentace k povolení, která má přibližně 1600 stran a podílelo se na ní přes 30 odborníků z ČEZ a dalších institucí, je volně přístupná na webu www.cez.cz/njz.  Pozemek pro nový zdroj patří mezi neprověřenější v České republice. Přímo v lokalitě budoucí stavby provedli experti přes 170 geologických vrtů pro určení stavu podloží, kvůli sledování podzemní vody zároveň vyvrtali 30 hlubokých vrtů a dalších 66 průzkumných vrtů zvládly vrtné soupravy v okolí.  „Museli jsme také udělat i obsáhlou analýzu všech požadavků české jaderné legislativy, standardů Mezinárodní agentury pro atomovou energii a řady dalších institucí. Mezinárodní obhajitelnost projektu je pro nás klíčová“, zdůraznil Petr Závodský. Obce v okolí elektrárny včetně vedení města Třebíč přivítalo tuto zprávu velmi pozitivně. Podle starosty Pavla Pacala je důležité, aby současná koronavirová krize neparalyzovala přípravu výstavby. „Dlouhodobě poukazujeme na to, že Česká republika musí být energeticky soběstačná. Pandemie viru Covid-19 jasně ukazuje, jaké problémy mohou v případě nesoběstačnosti v různých oblastech nastat. Třebíč je připravena spolupracovat ve všech dalších potřebných krocích,“ sdělil.


Výběr dodavatele výstavby nových Dukovan bude vyhlášen ještě letos

únor 2020

V úterý 11. února  2020 zavítal na Jadernou elektrárnu Dukovany ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.  Od 14 hodin se pak uskutečnila valná hromada Energetického Třebíčska za účasti ředitele ČEZ, divize jaderná energetika, Bohdana Zronka, výkonného ředitele společnosti Elektrárna Dukovany II Martina Uhlíře a starosty Třebíče Pavla Pacala na zámku v Dukovanech.

Celý článek je k dispozici v Aktualitách na našem webu zde»»


Pro Dukovany je klíčová bezpečná, bezemisní a efektivní výroba

První blok dukovanské jaderné elektrárny oslaví letos 35 let úspěšného provozu. První štěpná reakce v něm byla spuštěna 12. února 1985. Od té doby elektrárna vyrobila tolik bezemisní elektřiny, která by pokryla sedm let celkové spotřeby elektrické energie v České republice. Díky jejímu provozu nebylo spáleno 392 milionů tun uhlí a do ovzduší nemuselo být vypuštěno 336 miliónů tun CO2. Investice ČEZ do modernizace a zvyšování bezpečnosti elektrárny za posledních deset let dosahují dvaceti miliard korun. „V letošním roce budeme pokračovat v modernizaci elektrárny a obnově komponent. Počítáme s částkou téměř dvou miliard korun,“ potvrdil Bohdan Zronek, šéf divize jaderné energetiky ČEZ.

Další dvě miliardy investují Dukovany do obnovy a modernizace zařízení 

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany zaměří investice letošního roku na přípravu elektrárny na dlouhodobý provoz. Plánují proto do dalšího zvyšování bezpečnosti, modernizací a nového zařízení investovat cca 2 miliardy Kč, o 34 % víc, než v roce 2019. Jenou z hlavních investičních akcí roku bude pokračování v modernizaci systému fyzické ochrany, na zavedení životně důležitých prostor za více jak 1,2 miliardy Kč. Konkrétně to znamenalo vyčlenit 46 prostorů s 58 vstupy a výstupy osazených technickým zabezpečovacím zařízením s řídicím a ovládacím systémem. Současně s tím museli sami energetici požádat o tzv. bezpečnostní prověrky, které jsou jednou z podmínek vstupu do těchto prostor. Aktuálně má toto prověření v Dukovanech 1108 zaměstnanců elektrárny a 1277 dodavatelů.  

Mezi hlavní investiční akce roku 2020 patří modernizace rozvodny 400 kV, která zajišťuje vyvedení bezemisní elektrické energie do nedaleké rozvodny Slavětice. V oblasti ekologie a ochrany životního prostředí bude nejvýznamnějším projektem náhrada stabilního halonového hasicího zařízení za stejně účinný, ale modernější a z pohledu životního prostředí příznivější systém. Za obě tyto modernizace elektrárna zaplatí téměř 300 milionů korun.

Nové parkoviště i kanceláře

Novinkou bude také rozšíření parkoviště s 340 parkovacími místy, které bude částečně zastřešené s fotovoltaickými panely, a nová administrativní budova s výcvikovým centrem. „Současné prostory už jsou nedostačující, proto jsme se rozhodli pro stavbu nové a moderní budovy před areálem elektrárny. Zároveň ji také využijí kolegové, kteří pracují na přípravě nových bloků,“ upřesnil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Spolupráce se školami a učiteli posílí

Aktuální stav zaměstnanců ČEZ je v elektrárně 886 a na lokalitě celkem 1 336. Od roku 1985 do současnosti pracuje v elektrárně 289 zaměstnanců ČEZ. „Procházíme generační obměnou, máme nastavený systém předávání zkušeností a věnujeme tomu velkou pozornost. Letos plánujeme přijmout 70 nových zaměstnanců,“ informoval Miloš Štěpanovský. Elektrárna dlouhodobě spolupracuje se školami v regionu, ale i v celé republice. Poprvé se letos rozšíří projekt Jaderné maturity ze dvou turnusů na tři. Startuje také projekt Jaderné akademie, který je zaměřený na spolupráci s učiteli základních i středních škol v regionu.

Pokračují přípravy na výstavbu nových bloků

Další velkou kapitolou pro elektrárnu je příprava nových jaderných bloků. ČEZ se připravuje na provoz současných bloků na 60 let. „Přijde čas, kdy Dukovany ukončí svou činnost, a dává smysl pokračovat náhradou novými jadernými bloky,“ shrnul Bohdan Zronek.  Nejen, že v regionu je vybudovaná infrastruktura a také dodavatelský systém, ale důležitou roli hraje také fakt směrování Evropy k bezuhlíkové energetice. „Na první polovinu února jsme si pozvali všech pět potenciálních dodavatelů pro výstavbu nových jaderných bloků a povedeme s nimi jednání,“ potvrdil Petr Závodský, ředitel výstavby nových jaderných elektráren.  ČEZ na konci března předloží podle atomového zákona žádost o umístění nového jaderného zdroje ke Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Úřad má na posouzení dvanáct měsíců.

Eva Fruhwirtová


Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek k oznámenému termínu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany

14.11.2019

Premiér Andrej Babiš včera na tiskové konferenci po jednání Stálého výboru pro výstavbu jaderných zdrojů informoval o plánu, který počítá s tím, že během příštího roku začne státní ČEZ hledat dodavatele na stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany s tím, že území rozhodnutí pro stavbu by mělo být vydáno už do dvou let a o rok později, v roce 2022 by měl být tedy znám dodavatel díla. Nejoptimističtější varianta počítá s tím, že nový zdroj by mohl vyrábět elektřinu už v roce 2036.

„Energetická soběstačnost musí být pro Českou republiku priorita. Stanovení, respektive veřejné oznámení konkrétních termínů stavby dalšího jaderného bloku v Dukovanech je i pro náš region příznivým signálem. Nechci být skeptikem a věřím, že je možné se seriózním přístupem stavbu realizovat a plně kroky Vlády ČR i ČEZ podporujeme,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Podporu stavby jednoho až dvou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany deklarovalo Krajské zastupitelstvo Kraje Vysočina naposledy v listopadu loňského roku. Stalo se tak v reakci na tehdejší vyjádření zástupců vlády, že je možné rozhodnutí o zahájení stavby nového bloku odložit a životnost nynějších dukovanských bloků prodloužit o dalších deset let. S tímto tvrzením zástupci Kraje Vysočina zásadně nesouhlasili a otevřeným dopisem o tom informovali premiéra a tehdejší ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou.

Zdroj: Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina, odkaz na článek zde»»


Dukovany získaly kladné stanovisko k EIA

srpen 2019

Kladné stanovisko EIA je pro společnost ČEZ zásadní pro další přípravu stavby v elektrárně Dukovany. Bez něj by nebylo možné pokračovat v rámci navazujících řízení a dalších přípravných pracích. 

Celý článek naleznete zde»»


Zajímavé odkazy

Kulaté stoly s dodavateli

Jaderná elektrárna Dukovany