Novinky / Aktuálně

01.10.2017

S výběrem střední školy pomůže nová brožura „Vyber si své povolání“

Volba povolání a s tím spojené střední školy je nelehkým úkolem pro většinu žáků i jejich rodičů. Málokterý žák základní školy má jasno o své budoucí profesní kariéře. Mnozí ani netuší, jaké pracovní pozice nabízejí firmy přímo v okolí jejich bydliště nebo jaké jsou možnosti uplatnění na trhu práce v regionu. A ani to že se často jedná o velice zajímavé pracovní nabídky nebo velmi odbornou a kvalifikovanou práci. 

Brožura “Vyber si své povolání” vznikla na základě zkušeností místních zaměstnavatelů, kterým dlouhodobě chybí zejména technicky vzdělaní zaměstnanci, a také ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč. Ta před nedávnem provedla výzkum právě mezi třebíčskými firmami a zjišťovala, jaké plány mají do budoucna.

Jedná se o první vydání, jehož cílem je představit zajímavé pracovní pozice, které nabízejí firmy na Třebíčsku. Publikace má pomoci zorientovat se v nabídce na místním trhu práce a přiblížit pracovní možnosti v regionu. Stručná charakteristika středních škol v Třebíči a jimi nabízených studijních oborů zase pomůže při výběru školy vhodné pro přípravu na vybrané povolání. V budoucnu se počítá s pravidelnou aktualizací brožury tak, aby reflektovala aktuální situaci ve firmách a odrážela poptávku po profesích na pracovním trhu. Cílem je aktivně pomoci žákům při volbě povolání. 

Nejen prospěch a zájmy žáků jsou důležitým faktorem pro zvolení správného studijního směru. Určitou váhu při rozhodování musí mít i reálné uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje radní Pavel Pacal, proč brožura vznikla.

„Brožura je určena především žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům, kteří stojí před nelehkou volbou dalšího vzdělávání,“ dodává Pavel Pacal. Brožura je proto nyní distribuována na všechny základní školy na Třebíčsku. V tištěné podobě bude k dispozici nejen žákům 8. a 9. tříd, ale i výchovným poradcům. Pro ostatní zájemce je k dispozici elektronická verze, kterou je možné si bezplatně stáhnout na webu www.volnamistatrebic.cz/brozura/

Článek vyšel v Třebíčských novinách, Říjen 2017