Novinky / Aktuálně

16.09.2020

Revitalizace Karlova náměstí

Revitalizace Karlova náměstí začíná. Co nás čeká a na co se připravit? Budou obchody a provozovny přístupné? Kde budou vánoční trhy? Dostaneme se na náměstí autem?

Dlouho očekávaná revitalizace Karlova náměstí začíná. Centrum města čekají v následujících dvou letech velké změny. Kromě veškerých sítí, uložených pod povrchem náměstí, se lidé mohou těšit na sjednocení ploch náměstí, zklidnění dopravy v centru města, nové zastávky MAD, úpravu zeleně, podzemní kontejnery na tříděný odpad, včetně velké nádrže na dešťovou vodu, nový mobiliář, dva vodní prvky, důstojné stánky pro trhy, drobné výtvarné prvky v dlažbě a další. Náměstí v novém si budeme moci vychutnat v září roku 2022.

Jak budou práce postupovat?

Ve středu 16. září začnou výkopové práce na jižní, tedy horní straně náměstí. Bude se vyměňovat dešťová a splašková kanalizace a také vodovodní potrubí. Výkopy budou zabezpečeny mobilním oplocením a vstup do všech obchodů i provozoven bude zajištěn lávkou s přemostěním.

Předpokládaný postup prací počítá s tím, že v prvním roce, tedy v závěru roku 2020 a v roce 2021, se zhotoví horní část náměstí, přičemž spodní strana zůstane pro řidiče i chodce bez omezení. Po dokončení revitalizace horní strany náměstí se stavební firma přesune na spodní část.

Organizace dopravy

Po dobu prací na horní straně náměstí bude spodní strana obousměrně průjezdné. V závislosti na postupu prací bude také umožněno parkování na hlavním parkovišti na Karlově náměstí. Uzavřen bude vjezd na horní stranu náměstí, do Hasskovy ulice a uzavřena bude také ulice Přerovského.

Městská autobusová doprava

Po celou dobu prací nebudou autobusy MAD zajíždět na náměstí. Od 1. října bude v půlhodinových intervalech převážet cestující malý autobus, z provizorních zastávek u Grandhotelu a staré pošty do ulice Vítězslava Nezvala, kam jsou přesunuty zastávky MAD z náměstí.

Vánoční náměstí

Ani v době revitalizace nebudou lidé v adventním a vánočním čase ochuzeni o program, výzdobu a vánoční trhy. Vše bude probíhat na Martinském náměstí, včetně vánočních trhů, výzdoby a celého programu.

Po celou dobu revitalizace náměstí budou všechny provozovny, obchody, restaurace i služby přístupné veřejnosti.

Na mapovém serveru města se můžete podívat na všechny provozovny, které na náměstí jsou. S provozovateli jsme v kontaktu a v případě nějakých změn budou vždy informace v tomto odkazu aktualizovány:

ODKAZ - PROVOZOVNY NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Svoz odpadu

V pátek 25. září proběhne naposledy pro horní část Karlova náměstí svoz společností ESKO-T. Od 16. září jsou pro rezidenty a provozovatele umístěny 4 velkoobjemové kontejnery  na komunální odpad u sochy sv. Cyrila a Metoděje, jeden v Hasskově ulici.

Náhradní parkování pro majitele parkovacích karet

parkování

Harmonogram prací:

27. 6. 2020 - 20. 11. 2020 - uzavírka ulice Přerovského

15. 9. 2020 - 15. 10. 2020 - částečná uzavírka Jejkovské brány, průjezdná bude pouze ve směru od hlavní pošty, z ulice B. Václavka. Ve směru z náměstí bude Jejkovská brána uzavřena.

15. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - omezení parkovacích stání a uzavírka ulice Otmarova ve výjezdu na ulici Smila Osovského, po místo uzavírky bude ulice vedena v obousměrném provozu

Od 16. 9. 2020 uzavřena horní strana Karlova náměstí, začínají výkopové práce z důvodu výměny sítí

 

Mapy s termíny uzavírek ke stažení pod článkem.

Zdroj: Aktuality na webu města Třebíče, zde