Novinky / Aktuálně

27.04.2020

Pět volných pozemků Na Kopcích-západ čeká na své majitele. Projekt i stavební povolení jsou připraveny

Aukce zbývajících pěti pozemků v klidné lokalitě Na Kopcích – západ se uskuteční v květnu. Jsou určeny na stavbu rodinných domů. Projektovou dokumentaci  pro stavební povolení včetně změny výškového osazení obdrží majitel pozemku za 27 225 Kč a také stavební povolení a územní rozhodnutí včetně všech změn a sdělení k připojení k distribuční soustavě nízkého napětí. Do dvou let pak musí majitel mít na svém pozemku zkolaudovaný rodinný dům.

Pozemky jsou zasíťované a mají hotové velkoprůměrové piloty

Přístup k nabízeným pozemkům je ze zpevněné komunikace navazující na ulici Na Kopcích a ulici Rafaelova. V této lokalitě je nově vybudovaná splašková kanalizace, vodovod, rozvody nízkého napětí a teplovod. Odvádění dešťové vody bude zajištěno retencí, vsakem, popřípadě jejich kombinací na vlastních pozemcích. Projektová dokumentace počítá s velkoprůměrovými piloty jako součást základů rodinných domů. Náklady na jejich vybudování jsou už obsaženy ve vyvolávací ceně za konkrétní pozemek. 

Informace o aukci

Aukce pro nabízené pozemky se bude konat 18. května 2020 v 15:00 v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na Karlově nám. 104/55 v Třebíči. Vyvolávací cena nabízených pozemků je stanovena od 565 000 Kč do 659 000 Kč včetně DPH. Minimální příhoz se stanovuje ve výši 20 000 Kč. K účasti je nutné složit finanční jistotu ve výši 80 000 Kč.

Aukce 18.05.2020

Aukce se uskuteční za účasti minimálně dvou zájemců. Dražit nemohou ti, kteří v této lokalitě už pozemek získali. V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže se zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků. Tato podmínka se týká i manželů. „V poslední aukci se většina pozemků prodala vesměs za vyvolávací cenu“, dodává starosta města Třebíče Pavel Pacal.  

V případě, že by se kvůli opatření vlády  nemohlo výběrové řízení formou aukce konat ve stanoveném termínu, rada města stanoví náhradní termín. Informace bude zveřejněna na úřední desce města Třebíče. Kompletní podmínky prodeje včetně textu kupní smlouvy najdete na úřední desce města Třebíče.