Novinky / Aktuálně

01.02.2019

Aukce prvních pozemků v lokalitě Na Kopcích – západ proběhne v březnu

Zastupitelstvo města Třebíče na svém jednání ve čtvrtek 31. ledna 2019 schválilo záměr prodeje prvních sedmi pozemků v lokalitě Na Kopcích – západ. Aukce se uskuteční 13. března 2019 od 15:00 v zasedací místnosti A211 v budově radnice na Karlově náměstí 104/55.

Do aukce je přichystáno sedm pozemků pro řadové domy s označením R3/8, R3/9, R3/10, R3/11, R3/12, R3/13 a R3/14 – viz tabulka:

Na Kopcích - západ

Aukce je veřejně přístupná. Pro samotnou účast v ní bude nutné složit na účet města uvedený v podmínkách finanční jistotu ve výši 80 000 Kč. Aukce se budou konat při účasti minimálně dvou zájemců, kteří složili tuto jistotu. V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže se již zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků. Vydražitel obdrží po uhrazení kupní ceny, uhrazení částky za projektovou dokumentaci (27 225 Kč vč. DPH) a uzavření kupní smlouvy také územní rozhodnutí, stavební povolení a projektovou dokumentaci.

Řadový dům je navržen ve standardním provedení, ale je možné jej realizovat i jako nízkoenergetický. V praxi to znamená použití silnějších izolantů, jiného typu oken apod. Zkolaudovat formou kolaudačního souhlasu nebo závěrečné kontrolní prohlídky je nutné nejpozději do 31.12.2021. Kompletní podmínky jsou společně se všemi ostatními informacemi zveřejněny na úřední desce města a na webu www.trebiczije.cz v sekci Rezidenti / Pozemky pro individuální výstavbu.  

„Předpokládáme, na základě počtu schůzek k náhledu do projektové dokumentace a reakcí občanů, že je o výstavbu zájem. V případě úspěšného prodeje je město připraveno co nejdříve přichystat aukce dalších pozemků”, říká starosta města Třebíče Pavel Pacal.

Prohlídka nabízených pozemků je možná kdykoliv, jsou veřejně přístupné. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na Odboru správy majetku a investic města nebo po předchozí domluvě e-mailem info@trebiczije.cz v kanceláři incomingu. Kontaktní osoba pro dotazy týkající se prodeje je Bc. Pavlína Zerzánková, telefon: 568 896 125, e-mail: pavlina.zerzankova@trebic.cz.

 Incomingový tým ve spolupráci s Odborem správy majetku a investic města