Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

Přehled pozemků

Plochy k bydleni

 

   Lokalita

   Rok, kdy budou pozemky k dispozici

   Předpokládaný počet parcel

   Ul. Alšova

2015

 1

   Ul. Švabinského

2015

 4

   Na Kopcích - východ

 2017

 11

   Na Kopcích - západ

 2018

 31

   Za Poliklinikou

 2019

≥ 50

Virtuální prohlídka

Lokalita Na Kopcích - východ - odkaz na virtuální prohlídku»»

Lokalita Na Kopcích - západ - odkaz na virtuální prohlídku»»

Lokalita Za Poliklinikou - odkaz na virtuální prohlídku»»

Poznámka: Plánky jsou pouze orientační.


»»AKTUÁLNĚ««

Proběhly aukce pozemků v lokalitě Na Kopcích - východ

Aukce pro nabízené pozemky č. 1 – 5 se konala dne 03.04.2017 v 15:00 a pro nabízené pozemky č. 6 – 11 se konala ve středu  05.04.2017 v 15:00, v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu. Další informace v tomto článku»» 


Odpovědi na často kladené otázky k prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů

Dotaz: Nabízíte pro občany pozemky, které si ovšem nemohou koupit, jelikož cena a podmínky jsou pro většinu zájemců s hrubou mzdou okolo 25 000 Kč nevýhodné, pokud nemají dostatečnou finanční rezervu. A tou většina mladých rodin nedisponuje. Koupit pozemek si tedy nemůže každý. Je v možnostech města cenu pozemku ovlivnit, aby byla příznivější pro větší skupinu občanů?

• Odpověď: Prodej aktuálně nabízených pozemků musí probíhat dle zákonem stanovených postupů a město Třebíč musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Což přeloženo do konkrétních postupů znamená, že cena pozemku musí být stanovena znaleckým posudkem pro danou lokalitu. Cena takto stanovená je minimální cena, za kterou může město pozemky nabízet. Pokud by město nabízelo za cenu nižší, dostává se do problémů, protože nehospodaří, jak má. Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu pozemku, je poptávka ze strany občanů. Město může cenu snížit, ale to až v případě, že o daný pozemek neprojeví nikdo opakovaně zájem. Toto je jediná cesta ke snížení ceny vycházející ze znaleckého posudku.

Dotaz: Neuvažuje město Třebíč o nastavení zvýhodněných podmínek pro občany? Například pokud i po kolaudaci zůstanete majitelem nemovitosti, bude vám vrácena částka 500 Kč (nebo jiná) z prodejní ceny pozemku.

• Odpověď: Tato alternativa prodeje by se městu Třebíč také zamlouvala, ale kromě výše popsaných problémů, do kterých by se město dostalo, jsou zde další nesnáze k řešení. Nabídneme-li pozemek za konstantní cenu 1500 Kč/m2 s vidinou, že po kolaudaci část finančních prostředků vrátíme, objevuje se neřešitelný problém. O stávající 4 pozemky se za těchto podmínek může přihlásit třeba 10 zájemců. Jak z nich poté vybírat? Z tohoto pohledu je postup prodeje stanovený městem férový, vychází ze zákonných povinností řádného hospodáře a zároveň postihuje i velkou poptávku. Město by rádo vyšlo vstříc občanům a prodávalo pozemky za nižší ceny tak, aby byly opravdu dostupné téměř pro každého, ale zmíněné okolnosti nám to neumožňují. 

Dotaz: Mezi lidmi, co mají zájem o koupi pozemků v těchto lokalitách, se mluví o jedné závažné věci. Jde o to, že lidé se bojí, že na aukci může být nastrčený člověk, který uměle přihazuje na začátku aukce, kdy jsou lidé ochotní ještě přihazovat a cena pozemku se pak může vyšplhat daleko výše, než je vyvolávací cena.

• Odpověď: Doposud proběhly tři aukce a všichni účastníci, kteří přihazovali, měli skutečný zájem o koupi pozemku. O umělém navyšování ceny při aukcích nevíme. Pokud máte takové informace k dispozici, nezakládají se na pravdě. Samotné město Třebíč rozhodně nemá žádný zájem na tom, aby cena rostla vzhůru. V zájmu města je mít dostatek parcel, abychom uspokojili většinu zájemců a to nejlépe za vyvolávací cenu, pod kterou však jít ze zákona nemůžeme. Našim cílem je snížení počtu obyvatel, kteří se stěhují z Třebíče právě kvůli nedostatku lokalit pro výstavbu rodinných domů a uměle navýšená cena by situaci jistě nepomohla. 

Dotaz: Jaká bude vyvolávací cena v aukci za pozemky určené pro samostatně stojící domy a řadové domy v lokalitě Na Kopcích?

• Odpověď: Aukce bude probíhat stejným způsobem jak u pozemků pro samostatné domy, tak i pro řadové domy. Po zasíťování pozemků si nechá město zpracovat znalecký posudek na cenu pozemku za 1 m2, což bude vyvolávací cena v aukci. Oznámena bude ještě před aukcí.  V předchozích vyhlášených výběrových řízeních formou aukce byla vyvolávací cena cca 1680 Kč/m2, cena již vydražených pozemků v ulicích Alšova a Švabinského se pohybovala v rozmezí 2.000 – 3.800 Kč/m2.

Dotaz: Kdy budou zasíťované pozemky Na Kopcích?

• Odpověď: Zasíťování pozemků Na Kopcích plánujeme u volně stojících domů ještě v roce 2016 a u řadových domů v roce 2017. 

Dotaz: Kde najdu aktuální informace o nabízených pozemcích, cenách a termínu aukce?

• Odpověď: Pozemky budou nabízeny zájemcům formou aukce. V této chvíli jsou tedy dostupné všechny nabízené pozemky. Informace o termínu a podmínkách aukce včetně vyvolávací ceny budou včas zveřejněny na webu města Třebíče a na webu Třebíč žije! v sekci Rezidenti/Pozemky pro individuální výstavbu. Informace o termínu aukce bude zveřejněna i v Třebíčském zpravodaji

Dotaz: Kde aukce pozemků probíhají?

• Odpověď: Aukce probíhají v budově radnice na Karlově nám. 104/55 v Třebíči. Většinou v zasedací místnosti A211. Informace o konkrétním místě konání aukce je zveřejňována s dostatečným předstihem na webovém portálu www.trebiczije.cz, www.trebic.cz a v Třebíčském zpravodaji.

Dotaz: Kdy aukce proběhnou? Bylo stanoveno datum?

• Odpověď: Nejbližší aukce se bude pravděpodobně týkat pozemku na ul. Švabinského. Tato aukce proběhne 17. října. Aukce týkající se pozemků Na Kopcích – východ se uskuteční v únoru 2017. Informace o termínu konání aukce je zveřejňována s dostatečným předstihem na webovém portálu www.trebiczije.cz, www.trebic.cz a v Třebíčském zpravodaji. 

Dotaz: Je veřejnou informací, kolik budoucích dražitelů již zaslalo své jistoty?

• Odpověď: Tato informace bude sdělena až na konání aukce.

Jak moc závazná je podmínka, že na parcelách 2676 a 2677 bude stát dvojdomek? Je to doporučení, či závazná podmínka?

• Odpověď: Limity stanovené v podmínkách výběrového řízení jsou závazné pro budoucí stavební povolení.

Nahoru


Na Kopcích-východ / Brněnská-východ

Vyvolávací ceny jednotlivých pozemků: 

Číslo pozemku Výměra Vyvolávací cena v Kč vč. DPH Termín aukce
1 1 087 m2 1.770.000 Kč 03.04.2017, 15:00
2 955 m2 1.550.000 Kč  03.04.2017, 15:00
3 801 m2 1.300.000 Kč 03.04.2017, 15:00
4 778 m2 1.270.000 Kč 03.04.2017, 15:00
5 742 m2 1.210.000 Kč  03.04.2017, 15:00
6 761 m2 1.240.000 Kč 05.04.2017, 15:00
7 1 005 m2 1.630.000 Kč 05.04.2017, 15:00
8 918 m2 1.490.000 Kč  05.04.2017, 15:00
9 878 m2 1.430.000 Kč 05.04.2017, 15:00
10 920 m2 1.500.000 Kč 05.04.2017, 15:00
11 980 m2 1.590.000 Kč 05.04.2017, 15:00

Odkaz na virtuální prohlídku»»

Foto (nahoře): Rozmístění a rozloha parcel v lokalitě Na Kopcích–východ (Brněnská-východ)

Pozemky

Na Kopcích Vychod

Znázornění budoucího využití celé lokality včetně technické a dopravní infrastruktury

Ke stažení zde»»

Nahoru


Na Kopcích - západ

Držba pozemků pro řadové domy v lokalitě Na Kopcích - západ proběhne pravděpodobně v 1. čtvrtletí roku 2018.Termín aukce bude s dostatečným předstihem zveřejněn na webovém portálu www.trebic.cz, www.trebiczije.cz a v Třebíčském zpravodaji. Bližší informace připravujeme.  

Odkaz na virtuální prohlídku»»

Pozemky

Nahoru


Za Poliklinikou

Dražba proběhne v roce 2019. Odkaz na virtuální prohlídku»» 

Pozn.: Jedná se o orientační studii. 

Orientacni plan pozemku v lokalite Za poliklinikou

Nahoru


Ulice Alšova

V této lokalitě byla k dispozici 1 stavební parcela o orientační výměře 910 m2. Aukce proběhla 16. února 2016


Ulice Švabinského

Na ulici Švabinského v lokalitě Horka-Domky byly k dispozici 4 pozemky s jednotlivou výměrou 558 m2, 557 m2, 559m2 a 559m2. Aukce proběhla 17. února 2016. Vydražitel jednoho z pozemků odstoupil od rozhodnutí převzít pozemek. Proběhla nová aukce za stejných podmínek. Na svém 2. zasedání dne 17. března 2016 schválilo Zastupitelstvo města Třebíče záměr prodeje ve výběrovém řízení formou aukce s vyvolávací cenou ve výši 940.000 Kč. Aukce za stejných podmínek se konala 1. června 2016. Pozemek byl vydražen a dne 23. června 2016 rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání o prodeji tohoto pozemku. Nový vydražitel pozemku (opět) nesplnil podmínky. Pozemek šel tedy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třebíče znovu do aukce.

Na svém 5. zasedání dne 15.09.2016 schválilo Zastupitelstvo města Třebíče záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 2677 - ostatní plocha o výměře 559 m2, obec a k. ú. Třebíč, ve výběrovém řízení formou aukce, s vyvolávací cenou ve výši 940.000 Kč. Výběrové řízení proběhlo v pondělí 17.10.2016.

Nahoru


Městský úřad Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město / 674 01 Třebíč 1

Mgr. Pavel Pacal, radní, mobil: 724 383 681, e-mail: p.pacal@trebic.cz

Rozmístění a rozloha parcel v lokalitě Na Kopcích-východ (Brněnská-východ) Lokalita Na Kopcích - východ Lokalita Na Kopcích východ - infrastruktura Lokalita Na Kopcích - západ Lokalita Za poliklinikou Lokalita Alšova (2015) Lokalita Švabinského (2015)